Gospodarka
PAP

1 września pierwszy konkurs na projekty transportowe w ramach CEF

Pierwszy konkurs o unijne dotacje na projekty transportowe z funduszu ,,Łącząc Europę’’ (CEF) powinien ruszyć 1 września - poinformowała PAP rzeczniczka KE ds. transportu. Komisja Europejska zachęca do wczesnego zgłaszania projektów w związku z konkurencją.

Projekt Rail Baltica przekroczył wstępne terminy, Estonii, Łotwie i Litwie nie udało się do tej pory porozumieć ws. joint venture na rzecz realizacji projektu, choć wydaje się, że pod koniec kwietnia nastąpił przełom w tej sprawie. Chodziło o nieporozumienie krajów bałtyckich wokół zmiany trasy; Litwa postanowiła do niej włączyć swoją stolicę, Wilno.

W kwietniu przedstawiciele resortów transportu krajów bałtyckich uzgodnili włączenie litewskiej stolicy do trasy przyszłej linii kolejowej, by nie opóźniać dalej wyścigu o unijne dofinansowanie. Podczas kwietniowego spotkania Łotwa zaproponowała porozumienie udziałowców skupiające się na przyszłym joint venture, które powinno zadowolić strony – podał portal Europolitics. Z jednej strony, Litwa dostała pisemne zapewnienie, że Wilno będzie włączone do trasy, z drugiej, porozumienie pozwoli na szybkie utworzenie joint venture.

Nie wiadomo jednak, jak do tej zmiany ustosunkuje się KE, trasa jest bowiem zapisana w rozporządzeniach o CEF i sieci TEN-T. Ponadto, kraje bałtyckie – jak podaje Europolitics – mają zwrócić się do Komisji o rozważenie uzupełniającego dofinansowania ze względu na dodanie Wilna do trasy. Ukończenie studium wykonalności ze strony Litwy jest spodziewane pod koniec br.


Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!