Wileńskie kościoły poza centrum

Joanna Bożerodska
Wileńskie kościoły poza centrum

Przez 90 lat była to jedyna parafia w miasteczku Nowa Wilejka, która później stała się dzielnicą Wilna. W związku z tym w Wilnie są obecnie dwie parafie tegoż patrona.

PODCASTY I GALERIE