Żołnierze wyklęci – platformą historycznego porozumienia między Litwą a Polską?

„Czy historia podziemia antykomunistycznego, w perspektywie nowego zagrożenia ze wschodu, może stać się platformą historycznego porozumienia miedzy Polakami a Litwinami?” - zadaje pytanie Bartosz Chmielewski na łamach portalu eastbook.eu.

zw.lt
Żołnierze wyklęci – platformą historycznego porozumienia między Litwą a Polską?

Fot. Wikipedia

Zdaniem autora odpowiedź jest twierdząca. „By stworzyć podwaliny trwałej współpracy potrzebne są dwa czynniki – intensywna i opłacalna dla wszystkich stron kooperacja gospodarcza oraz wspólna narracja historyczna. O ile, w różnym tempie, realizowane są projekty infrastrukturalna łączące Polskę i Litwę, które mają w przyszłości przełożyć się na zacieśnienie wymiaru ekonomicznego międzymorza, to w wymiarze ideologicznym panuje pustka“ – pisze Chmielewski, który dodaje „Spoglądając na historię polsko-litewską w XX wieku można uznać, że jest ona ciągłym pasmem sporów i konfliktów“.
Jego zdaniem elementem łączącym narrację historyczną obu krajów jest wspólna walka z komunistyczną okupacją.

Wyklęte międzymorze – czy mit żołnierzy podziemia może połączyć Polskę i Litwę?

„Dziś mało kto pamięta, że między pozostałościami Nowogródzkiego okręgu AK a litewskimi partyzantami zawarto porozumienie. Pod miejscowością Olkieniki (lit. Valkininkai) 16 marca 1945 roku doszło do spotkania dwóch grup partyzanckich. Jak pisze w jednej ze swoich prac litewski historyk Mindaugas Pocius, naprzeciw siebie stanęło 100 Polaków i 80 Litwinów, tym razem by zjednoczyć się w walce ze wspólnym wrogiem“ – przypomina Chmielewski. Autora przytacza również inne przykłady wspólnej walki polskich i litewskich partyzantów na Wileńszczyźnie.
Autor pozytywnie ocenia wileńska edycję biegu „Wilczym tropem”, w którym udział wzięli również litewscy żołnierze.

„Tendencja, którą można było zauważyć na Litwie tej wiosny wskazuje raczej na to, że mit podziemia antykomunistycznego może nas połączyć. Oczywiście nie może się to odbyć bez poważnego dialogu historyków i rozliczenia z czarnymi kartami niektórych partyzantów. Natomiast losy żołnierzy podziemia w Polsce jak i na Litwie mogą być platformą dla znalezienia przez Polaków i Litwinów znów czegoś wspólnego – narracji historycznej, która mogłaby nas wyzwolić od wzajemnych resentymentów“ – podsumowuje autor.

PODCASTY I GALERIE