Wojsko przekaże karabiny maszynowe Związkowi Strzelców

Wojsko Litewskie przekaże Związkowi Strzelców 50 karabinów maszynowych MG-3 oraz 8 tys. nabojów.

zw.lt
Wojsko  przekaże karabiny maszynowe Związkowi Strzelców

Karabiny maszynowe zostaną przekazane Związkowi Strzelców na okres 10 lat.

W 2016 r. armia przekazała Związkowi 500 karabinów AK-4MT.

W czerwcu Związek Strzelców będzie obchodził 100-rocznicę założenia organizacji.

Związek powstał w 1919 roku. W trakcie okupacji sowiecki został zdeligalizowany.

Ponownie został odrodzony, w trakcie wybijania się Litwy na niepodległość, pod koniec XX wieku.

Obecnie organizacja skupia 11 tys. członków.

PODCASTY I GALERIE