Wiceministrer RP: Litwa i Polska to sąsiedzi i naturalni partnerzy

W Warszawie (12 grudnia) odbyło się spotkanie wiceministrów spraw zagranicznych Litwy Dariusa Skusevičiusa i Polski Bartosza Cichockiego.

zw.lt
Wiceministrer RP:  Litwa i Polska to sąsiedzi i naturalni partnerzy

Fot. Tymon Mańkowski/MSZ RP

„Litwa i Polska to sąsiedzi i naturalni partnerzy we współpracy w regionie, w UE i w NATO” – powiedział wiceminister Bartosz Cichocki podczas spotkania ze swoim litewskim odpowiednikiem Dariusem Skusevičiusem.

Rozmowa dotyczyła polityki bezpieczeństwa oraz spraw wschodnich. Wiceministrowie omówili m.in. współpracę w ramach NATO i UE, poruszyli kwestię trwającego w naszym sąsiedztwie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a także rozmawiali o perspektywach Partnerstwa Wschodniego w świetle konkluzji listopadowego szczytu.

Rozmówcy wymienili również oceny polityki rosyjskiej oraz podkreślili zbieżność stanowisk Polski i Litwy w sferze polityki bezpieczeństwa. ,,Pomimo nadal otwartych kwestii w relacjach bilateralnych, Polska i Litwa prezentują wspólne stanowisko w sferze polityki bezpieczeństwa” – zaznaczył wiceszef polskiej dyplomacji i jednocześnie zaapelował o wypełnienie litewskich zobowiązań w zakresie praw polskiej mniejszości narodowej w tym kraju.

Przed spotkaniem wiceministrowie otworzyli wspólnie konferencję „Polsko-litewski okrągły stół – Common Solutions to Common Challenges”, zorganizowaną przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ambasadę Republiki Litewskiej, podczas której wzięli udział w panelu dyskusyjnym „Regional Initiatives – Visions of Cooperation”. W swoim wystąpieniu wiceminister Bartosz Cichocki nakreślił polską perspektywę regionalnej współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej, wskazując w tym kontekście na znaczenie dobrosąsiedzkich relacji z Litwą.

PODCASTY I GALERIE