W tym tygodniu powstanie lista poborowych

Ministerstwo Obrony sporządzi w tym tygodniu listę poborowych do Wojska Litewskiego.

BNS
W tym tygodniu powstanie lista poborowych

Fot. Joanna Bożerodska

Lista zostanie sporządzona za pomocą programu komputerowego, który wygeneruje poborowych. Na liście znajdą się młodzi mężczyźni, urodzeni w okresie od 1991 do 1997 roku. Będą to osoby, które nie są zwolnione od obowiązkowej służby wojskowej albo termin ich służby został odroczony w czasie.

Od tego roku na listę mogą trafić również mężczyźni, którzy wcześniej złożyli podanie o dobrowolną służbę w wojsku. Będą oni mogli odbyć obowiązkową służbę wojskową, jednocześnie korzystając z przywilejów służby dobrowolnej.

Sporządzanie spisów będzie obserwowało pięciu przedstawicieli społeczeństwa. W ty roku do wojska zostanie powołanych 3,5 tys. osób.

Ministerstwo zakłada, że lista poborowych wraz z instrukcjami zgłoszenia zostanie ogłoszona na początku przyszłego tygodnia. Obok każdego nazwiska będzie wskazany dokładny termin, w którym osoba powinna zgłosić się do wyznaczonego oddziału kompletacji poborowych.

W odróżnieniu od poprzednich lat, informacja o powołaniu do wojska nie będzie wysyłana pocztą. Informacja będzie dostępna tylko w internecie, telefonicznie bądź po przybyciu do regionalnego oddziału kompletacji poborowych.

Obowiązkowa służba wojskowa na Litwie została wprowadzona w 2015 roku, reagując na działania Rosji na Ukrainie i w regionie Morza Bałtyckiego.

PODCASTY I GALERIE