W lutym wizyta prezydentów: Polski, Litwy i Ukrainy w dowództwie wspólnej brygady w Lublinie

Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Ukrainy ustalił w piątek, że jeszcze w lutym odbędzie się wspólna wizyta prezydentów: Polski, Litwy i Ukrainy w siedzibie dowództwa litewsko-polsko-ukraińskiej brygady w Lublinie - wynika z komunikatu przyjętego przez obie strony rozmów.

PAP
W lutym wizyta prezydentów: Polski, Litwy i Ukrainy w dowództwie wspólnej brygady w Lublinie

Fot. PAP/Wojciech Pacewicz

„Zostało ustalone, że prezydent Ukrainy Petro Poroszenko odbędzie wspólną wizytę z prezydentami Polski i Litwy w siedzibie dowództwa LITPOLUKRBRIG (Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej – PAP) w Lublinie w lutym 2019 r.” – czytamy w komunikacie przekazanym PAP przez szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego.

Wielonarodowa Brygada Litewsko-Polsko-Ukraińska osiągnęła gotowość bojową w grudniu 2016 r. Brygada w październiku ubiegłego roku otrzymała sztandar oraz imię hetmana Konstantego Ostrogskiego. Ministrowie obrony trzech państw, które ją utworzyły, podpisali wówczas porozumienie rozszerzające możliwości działania brygady o udział w operacjach międzynarodowych za jednomyślną zgodą stron.

Dowództwo Brygady i polska część batalionu dowodzenia znajdują się w Lublinie, a pozostałe pododdziały brygady pozostają w dotychczasowych miejscach stałej dyslokacji, na terytoriach swoich państw. Mogą być podporządkowane dowódcy wielonarodowej brygady na czas ćwiczeń i operacji.

Jak wynika z komunikatu, podczas piątkowych obrad Komitetu w Warszawie, odbywających się pod przewodnictwem Szczerskiego i zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kostiantyna Jelisiejewa przedyskutowano też obecny stan stosunków polsko-ukraińskich, w tym m.in. kwestię możliwych dróg doprowadzenia do wznowienia poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów na terenie Ukrainy.

Komitet przyjął również agendę dalszej współpracy w sprawach dwustronnych, europejskich i międzynarodowych, opowiadając się za promocją współpracy w kwestiach bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, a także odnośnie przeciwdziałania realizacji projektu Nord Stream 2.

„Biorąc pod uwagę obecne niestałe członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ strony wymieniły poglądy ws. dalszych wysiłków koniecznych w celu konsolidacji międzynarodowej społeczności na rzecz zapewnienia Ukrainie praktycznego wsparcia w przeciwstawianiu się rosyjskiej agresji, a także uwolnienia przez Federację Rosyjską ukraińskich więźniów, w tym marynarzy zatrzymanych w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej w listopadzie 2018 r.” – zrelacjonowano w komunikacie.

Jak dodano, strony podkreśliły również znaczenie wzmocnienia polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, gospodarczej i inwestycyjnej.

Następne spotkanie Komitetu ma się odbyć jeszcze w tym roku na Ukrainie.

PODCASTY I GALERIE