W Bydgoszczy będą produkowane głowice dla bezzałogowych statków powietrznych Dragonfly

9 maja br. w należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Bydgoskich Zakładach Elektromechanicznych „Belma” S.A. zostały podpisane dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczy produkcji uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP, druga pozyskania licencji na produkcję głowic dla bezzałogowych statków powietrznych Dragonfly - poinformowała http://pgzsa.pl.

zw.lt
W Bydgoszczy będą produkowane głowice dla bezzałogowych statków powietrznych Dragonfly

Fot. Archiwum

Podczas uroczystości podpisania umów obecny był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki.

Przedmiotem pierwszej umowy, podpisanej pomiędzy wchodzącymi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Bydgoskimi Zakładami Elektromechanicznymi „Belma” S.A. i Inspektoratem Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, jest produkcja 300 kompletów miny przeciwdesantowej dennej MPD oraz 75 kompletów miny przeciwburtowej MPB-ZN. Wartość tego zamówienia to 9 mln zł, a zamówione miny zostaną dostarczone Siłom Zbrojnym RP do listopada 2019 r.

Z kolei przedmiotem drugiego kontraktu, podpisanego pomiędzy Zakładami Elektromechanicznymi „Belma” S.A. w Bydgoszczy i Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, jest przekazanie bydgoskiej spółce licencji na produkcję głowic bojowych (głowicy kumulacyjno-odłamkowej oraz głowicy odłamkowo-burzącej), a także ćwiczebnych i szkolnych do bezzałogowych statków powietrznych, między innymi do opracowanego przez WITU bezzałogowego statku powietrznego „Dragonfly”.

PODCASTY I GALERIE