Syn Zbigniewa Brzezińskiego bierze udział w forum bezpieczeństwa na Litwie

W rejonie trockim rozpoczyna obrady doroczne spotkanie ekspertów ds. polityki bezpieczeństwa Snow Meeting, której organizatorem jest litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zgromadzeni omówią główne wyzwania wobec wspólnoty euroatlantyckiej oraz sposoby jak im można zaradzić. W konferencji udział weźmie między innymi syn profesora Zbigniewa Brzezińskiego Ian Brzeziński - wpływowy ekspert amerykański w dziedzinie obronności, członek Rady Atlantyckiej.

zw.lt
Syn Zbigniewa Brzezińskiego bierze udział w forum bezpieczeństwa na Litwie

Fot. wikipedia.org

Na marginesie Snow Meeting Ian Brzeziński spotka się z merem Wilna Remigijusem Šimašiusem i rektorem Uniwersytetu Wileńskiego Artūrasem Žukauskasem.

Zbigniew Brzeziński był wielkim przyjacielem Litwy. W 1998 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego i został odznaczony orderem Giedymina I stopnia. W 2003 roku został honorowym obywatelem miasta Wilna. Niejednokrotnie był gościem radia Znad Wilii. Zmarł 26 maja 2017 roku.

Rada Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych UW podjęła uchwałę o nadaniu imienia profesora Zbigniewa Brzezińskiego jednemu z audytoriów instytutu.

PODCASTY I GALERIE