Soloch: Wysiłki UE i NATO powinny się uzupełniać

Adaptacja NATO do zmieniających się warunków, współpraca NATO z UE, odpowiedź na politykę Rosji, utrzymanie więzi z USA - to wyzwania dla polskiej polityki bezpieczeństwa, na które wskazał w środę szef BBN Paweł Soloch. Podkreślił, że działania Unii i Sojuszu powinny się uzupełniać, a nie dublować.

PAP
Soloch: Wysiłki UE i NATO powinny się uzupełniać

Fot. PAP/Jacek Turczyk

Szef BBN, który uczestniczył w Warsaw Security Forum, wymieniając wyzwania dla polskiej polityki bezpieczeństwa, zwrócił uwagę na łatwość Rosji do użycia siły wojskowej.

„Pierwszym z tych wyzwań jest bez wątpienia dalsze powstrzymywanie niebezpiecznych rosyjskich ambicji w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapewnienie pokoju, stabilności i przewidywalności w Europie a szczególnie w naszym najbliższym otoczeniu jest głównym celem polityki bezpieczeństwa RP” – powiedział szef BBN.

„Tymczasem – dodał – działania Federacji Rosyjskiej, a szczególnie gotowość i łatwość podejmowania decyzji o zastosowaniu siły zbrojnej wobec sąsiednich państw (Gruzja, Ukraina) w celu realizacji swoich interesów, od lat podważa istniejący porządek bezpieczeństwa europejskiego”.

W ocenie szefa BBN duże ćwiczenia, jak niedawno zakończone rosyjsko-białoruskie manewry Zapad, i agresywna retoryka Kremla graniczona „znacząco ograniczają przewidywalność rozwoju sytuacji międzynarodowej”.

Soloch podkreślił zarazem, że w ostatnich latach wzrosła w Europie świadomość zagrożenia ze strony Rosji, dzięki czemu „NATO i UE adekwatnie odpowiedziały na prowokacyjne działania Rosji, wprowadzając sankcje oraz zwiększając gotowość i zdolności sojuszu do odstraszania i obrony. „Ważne, aby konsekwentnie utrzymywać tę politykę zarówno na poziomie sojuszniczym, jak i unijnym” – powiedział.

Za istotną dla bezpieczeństwa Polski uznał kontynuację strategicznej adaptacji NATO. Przypomniał, że po ubiegłorocznym szczycie „strategia obrony państw wschodniej flanki NATO oparta na szybkim wzmocnieniu została uzupełniona o ciągłą obecność sił sojuszniczych”.

Przyszłoroczny szczyt NATO powinien, w ocenie Solocha, zmierzać do „konsolidacji postawy odstraszania i obrony, w szczególności w kwestii planowania, logistyki, zapewnienia sił wzmocnienia – Follow-on Forces (główne siły wkraczające po działaniach tzw. szpicy – PAP) – oraz reformy struktury dowodzenia NATO”. Szef BBN opowiedział się za utrwaleniem sojuszniczej obecności w Polsce i krajach bałtyckich.

Zdaniem Solocha należy również kontynuować proces adaptacji NATO do zagrożeń z Południa, dyskusję o relacjach z Rosją, rozwijać współpracę z UE oraz „rozważyć możliwość podjęcia refleksji na temat nowej koncepcji strategicznej sojuszu”.

Soloch zwrócił uwagę na rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, związany z negocjowanym uruchomieniem Stałej Współpracy Strukturalnej (Permanent Structured Cooperation – PESCO i Europejskiego Funduszu Obronnego). Zaznaczył, że WPBO „od zawsze była dla Polski jednym z najważniejszych wymiarów integracji europejskiej”. „Zależy nam, aby PESCO była mechanizmem wzmocnienia wysiłku państw europejskich w zakresie obronności, w pełni komplementarnym z NATO” – zaznaczył.

PODCASTY I GALERIE