Siły Zbrojne RP wprowadzono do systemu AGS

17 października br. NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency (NAGSMA), departament NATO odpowiedzialny za program Alliance Ground Surveillance (AGS), podpisał z wchodzącą w skład Grupy PGZ spółką PIT-RADWAR umowę na zaprojektowanie i utworzenie dostępu do uzyskanych danych dla uczestników programu – poinformowała Polska Grupa Zbrojeniowa.

zw.lt
Siły Zbrojne RP wprowadzono do systemu AGS

Fot. PGZSA

AGS to program mający za zadanie dostarczenie informacji o sytuacji w rejonach operacyjnego zainteresowania w okresach pokoju, kryzysu, wojny oraz podczas działań asymetrycznych.

Program AGS to jeden z elementów rozwijanej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego struktury wczesnego ostrzegania. Jest on uzupełnieniem m.in. dla działania systemu AWACS (ang. Airborne Warning and Control System) realizowanego z wykorzystaniem samolotów E-3 Sentry. System AGS będzie opierał się na pięciu bezzałogowych statkach powietrznych (BSP) RQ-4 Global Hawk wyposażonych w głowice optoelektroniczne do prowadzenia obserwacji ziemi. Rozpoznanie prowadzone z powietrza umożliwi sprawne śledzenie ruchu i koncentracji wojsk w celu wczesnego wykrycia zamiarów potencjalnego nieprzyjaciela. Uzyskane przez BSP dane będą wysyłane w czasie rzeczywistym do głównej bazy programu we Włoszech, sojuszniczych baz operacyjnych oraz narodowych systemów bezpieczeństwa, odpowiadających za rozpoznanie i dowodzenie.

Udział w programie powiązany jest z uzyskaniem znacznych korzyści dla polskiego przemysłu obronnego. Dzięki determinacji negocjatorów z Ministerstwa Obrony Narodowej, wchodząca w skład Grupy PGZ spółka PIT-RADWAR S.A. z Warszawy będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie i wykonanie systemu umożliwiającego dostęp do uzyskiwanych danych dla państw należących do programu AGS oraz sojuszników NATO we współpracy z głównym wykonawcą Programu AGS – Northrop Grumman Corp.

– Jesteśmy niezwykle dumni, że do realizacji tak odpowiedzialnego zadania NAGSMA wybrała właśnie naszą spółkę, traktujemy to zarówno jako dowód uznania dla unikalnych kompetencji PIT-RADWAR, jak też jako nasze duże zobowiązanie względem sojuszników. Utworzenie systemu, który w sprawny sposób pozwoli na dostęp do danych AGS, to kluczowy etap w dążeniu do uzyskania przez cały ten program pełnej gotowości operacyjnej. Fakt, że spółka z Grupy PGZ uczestniczy w tym międzynarodowym przedsięwzięciu, jest bardzo ważny z punktu widzenia naszego członkostwa i zobowiązań w ramach NATO. Kompetencje, które uzyskamy przy pracy nad tym systemem, pozwolą nam na dalsze rozwijanie potencjału PIT-RADWAR w zakresie rozwiązań C4ISR[1] – powiedział podczas dzisiejszej uroczystości podpisania umowy członek zarządu PGZ S.A. Adam Lesiński.

AGS CSOP ma zapewnić „narodowemu klientowi” możliwość zdalnego wykorzystania podstawowych danych gromadzonych przez system AGS dot. celów naziemnych dla wypracowania nowych produktów informacyjnych zwiększających świadomość sytuacyjną. Zobrazowanie danych z AGS będzie realizowane na przenośnym sprzęcie komputerowym tzw. „CSOP Client” via CSOP Server. „CSOP Serwer” ma zapewnić funkcje administracyjne, a klientom możliwość bezpiecznego dostępu oraz przekazywania informacji niejawnych na niezabezpieczonych połączeniach sieciowych.

– AGS CSOP to dla nas niezwykle ważny projekt – powiedział prezes zarządu PIT-RADWAR S.A. Rafał Kowalczyk. – Obiecujemy, że do jego realizacji wykorzystamy cały nasz potencjał, tak abyśmy za trzy lata mogli wszyscy świętować wspólny sukces – dodał po podpisaniu umowy.

Zadanie, które NAGSMA zleciła PIT-RADWAR, jest kluczowe dla uzyskania pełnej zdolności operacyjnej systemu jako całości. Wartość uzyskanego kontraktu to ponad 45 milionów złotych (10 mln 650 tys. euro). Drugim biorącym udział w projekcie podmiotem z Polski jest Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, który wspiera spółki z Grupy PGZ na polu rozwoju systemów wymiany informacji, bezzałogowych statków powietrznych i rozwiązań dla platform lotniczych.

– Polska przez lata członkostwa w Sojuszu dała się poznać jako kraj zaangażowany i zdeterminowany. Program AGS w konkretny sposób prowadzi do spełnienia ambicji NATO ku posiadaniu mechanizmów wspólnego rozpoznania wywiadowczego. Bardzo się cieszę, że dzięki podpisanej dzisiaj umowie Polska zyska bezpośredni dostęp do tego strategicznego programu – podsumował dzisiejszą uroczystość Jim Edge, NAGSMA General Manager.

W spotkaniu udział wzięli: Rafał Kowalczyk – Prezes Zarządu PIT-RADWAR S.A., Janusz Wieczorek – Członek Zarządu PIT-RADWAR S.A., Alicja Tomkiewicz – Dyrektor Handlowy PIT-RADWAR S.A., przedstawiciele NAGSMA Jim Edge – General Manager, Jurate Cizauskaite – Assistant Contracting Officer, przedstawiciel Polskiej Grupy Zbrojeniowej – Adam Lesiński Członek Zarządu PGZ S.A. oraz przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej: płk Radosław Kwiatkowski.

Udział Polski w programie AGS umożliwi uzyskanie dostępu do danych rozpoznawczych pozyskiwanych przez BSP szczebla strategicznego oraz sprawowanie nadzoru nad granicami wschodniej flanki NATO. System AGS stanowił będzie uzupełnienie systemów rozpoznawczych Sił Zbrojnych RP. AGS jest nadzorowane przez NATO, dlatego decyzje o jego zaangażowaniu podejmuje Naczelny Dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie w oparciu o procedury Paktu Północnoatlantyckiego. Polska uczestniczy w programie AGS od 2009 r., w program zaangażowane są również Bułgaria, Rumunia, Czechy, Dania, Niemcy, Włochy, Litwa, Łotwa, Estonia, Luxemburg, Norwegia, oraz Stany Zjednoczone.

PODCASTY I GALERIE