Bezpieczeństwo
BNS

Rosja i Białoruś przeprowadzi kontrolę zbrojeń na Litwie

Grupa rosyjskich i białoruskich inspektorów we wtorek oraz środę będzie przeprowadzała kontrole zbrojeń w jednym z wybranych na Litwie rejonów.

Kontrola zbrojeń odbywa się zgodnie z Dokumentem Wiedeńskim z 1999 roku o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa.

Dokument Wiedeński przewiduje przekazywanie rocznej informacji o konwencjonalnych siłach zbrojnych, w tym ich organizacji i uzbrojeniu oraz planowaniu obronnym, a także inspekcje i obserwacje manewrów wojskowych.

Dodatkowo przewiduje on także mechanizmy konsultacyjne pozwalające rozpraszać obawy państw odnośnie nietypowej aktywności konwencjonalnych sił zbrojnych.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!