Rosja i Białoruś przeprowadzi kontrolę zbrojeń na Litwie

Grupa rosyjskich i białoruskich inspektorów we wtorek oraz środę będzie przeprowadzała kontrole zbrojeń w jednym z wybranych na Litwie rejonów.

BNS
Rosja i Białoruś przeprowadzi kontrolę zbrojeń na Litwie

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Kontrola zbrojeń odbywa się zgodnie z Dokumentem Wiedeńskim z 1999 roku o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa.

Dokument Wiedeński przewiduje przekazywanie rocznej informacji o konwencjonalnych siłach zbrojnych, w tym ich organizacji i uzbrojeniu oraz planowaniu obronnym, a także inspekcje i obserwacje manewrów wojskowych.

Dodatkowo przewiduje on także mechanizmy konsultacyjne pozwalające rozpraszać obawy państw odnośnie nietypowej aktywności konwencjonalnych sił zbrojnych.

PODCASTY I GALERIE