Rajmund Andrzejczak: Chcielibyśmy, aby Litwini mieli pewność, że w razie zagrożenia NATO podejmie działania

Polska i Litwa jest dobrym przykładem współpracy w zakresie obrony i bezpieczeństwa – oświadczył dziennikarzom szef  Sztabu Generalnego   Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, który przybył z oficjalną wizytą na Litwę.

zw.lt

Andrzejczak przybył na Litwę na zaproszenie szefa Obrony Republiki Litewskiej gen. Jonasa Žukasa. „Powiem szczerze, że mam trochę sentymentalny stosunek, ponieważ wiele lat temu, kiedy rozpoczęliśmy służbę w litewsko-polskim batalionie sił pokojowych – to była taka pierwsza inicjatywa, gdy jeszcze Polska nie była w NATO – z generałem Žukasem rozpoczynaliśmy trudną drogę do NATO” – podkreślił polski wojskowy.
szef  Sztabu Generalnego WP poinformował, że współpraca wojskowa układa się świetnie: „Współpraca szkoleniowa, wymiana informacyjna, wspólne planowanie. Więc jest pod tym względem jestem optymistą”
Generał spotkał się dzisiaj z ministrem ochrony kraju Raimondasem Karoblisem, z którym rozmawiał m.in. na temat współpracy przemysłowej, ponieważ „Polska oferuje wiele systemów, które mogą budzić zainteresowanie”.

„Rozmawialiśmy na temat Dywizji Północny Wschód, która została certyfikowana w ubiegłym roku. Jest bardzo dobrym mostem i efektywnym elementem architektury systemu bezpieczeństwa. Zachęcaliśmy do zwiększenia udziału, bo są stanowiska dla litewskich oficerów. Mam nadzieję, że w przyszłości to się zmaterializuje” – oświadczył Rajmund Andrzejczak.

W trakcie swej wizyty szef Sztabu Generalnego WP będzie też rozmawiał o infrastrukturze, czyli takich projektach, jak Via Baltica i Rail Baltica, które mają wpływ na kwestię mobilności strategicznej.
Polski generał zapewnił mieszkańców Litwy, że Sojusz jest gotowy bronić naszego kraju przed zewnętrzną agresją.Andrzejczak nie wykluczył, że systemy „Patriot” będą integrowane również do litewskiego systemu obronnego. W 2018 r. MON RP podpisało umowy offsetowe wartości blisko 950 mln zł z produkującą zestawy Patriot korporacją Raytheon i producentem głównego pocisku tego systemu. Pierwsze systemy dotrą do Polski w roku 2022.

„Całe NATO w swej filozofii polega na tym, aby być gotowym do udziału w obronie naszych wartości. Jeśli chodzi o sprawy między Polska a Litwą to są absolutnie kluczowe. Chcielibyśmy, aby wszyscy Litwini mieli pewność, że w jakimkolwiek scenariuszu nastąpi zagrożenie, to całe NATO, w tym również polskie siły zbrojne podejmą działania. Chcemy budować system wzajemnego zrozumienia” – zaznaczył wojskowy.

Jutro generał odwiedzi bazę lotniczą w Szawlach, gdzie obecnie są polscy lotnicy w ramach operacji Baltic Air Policing. „Jeśli chodzi o naszych lotników, to jestem pełen uznania do ich wysiłku w realnych warunkach. Wykonali wiele zadań przechwytywania wszelkiego rodzaju przejawów agresywnego przekraczania przestrzeni powietrznej. Chciałbym porozmawiać, czy są jeszcze jakieś obszary (…) i jak to doświadczenie możemy wykorzystać w kraju” – dodał Rajmund Andrzejczak.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej