Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie o współpracy przy realizacji programów morskich

25 stycznia br. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz francuska spółka DCNS podpisały porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding, MoU). Celem porozumienia jest wypracowanie ram współpracy w zakresie obronności morskiej, zwłaszcza w zakresie projektów „Orka”, „Miecznik” oraz „Czapla”. Porozumienie zakłada transfer technologii oraz zaawansowany udział polskiego przemysłu stoczniowego w realizacji wymienionych projektów.

zw.lt
Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie o współpracy przy realizacji programów morskich

Fot. pgzsa.pl/

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Prezesa Zarządu PGZ S.A. Arkadiusza Siwko, Członka Zarządu PGZ S.A. Adama Lesińskiego PGZ S.A. oraz Alaina Fourgerona, Wiceprezesa ds. Sprzedaży i Marketingu DCNS.

W porozumieniu Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i spółka DCNS wyraziły wolę nawiązania współpracy w zakresie projektów „Orka”, „Miecznik” oraz „Czapla”. Na podstawie dokumentu PGZ S.A. i DCNS wypracują ramy kooperacji przy realizacji projektów zawartych w programie operacyjnym „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, ujętym w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. To kontynuacja rozmów na temat zaangażowania spółek stoczniowych skonsolidowanych pod szyldem Grupy PGZ w realizację wymienionych projektów.

– Podpisane porozumienie gwarantuje Polskiej Grupie Zbrojeniowej oraz stoczniom, które należą do PGZ i tworzą jedną z największych grup stoczniowych w Europie, możliwość współpracy przy budowie okrętów podwodnych w Polsce. To kontynuacja uprzednio rozpoczętych prac, związanych z budową korwet w projektach „Miecznik” i „Czapla” – powiedział Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – To porozumienie stanowi potwierdzenie, że wiodące firmy zajmujące się produkcją okrętów, upatrują w polskich stoczniach istotnego partnera do kooperacji. To pokazuje, że polski przemysł obronny i stoczniowy jest bardzo ważnym partnerem dla wszystkich liczących się podmiotów branży stoczniowej. Cieszę się także, że, jak się okazuje, potencjalne problemy w kooperacji polsko-francuskiej są czystą teorią – dodał Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko.

– Właśnie konkretyzuje się porozumienie pomiędzy naszymi dwoma krajami, którego od dawna pragnęliśmy. To wielka szansa. Otwieramy drzwi dla dalszej współpracy, dalszego pogłębienia naszych partnerskich relacji, które przyniosą korzyści Polsce oraz polskiej Marynarce Wojennej. DCNS chce wnieść wkład swojego doświadczenia, żeby Polska w przyszłości mogła sama prowadzić własne programy zbrojeniowe. To dla mnie bardzo zaszczytny moment, choć mamy jeszcze wiele wspólnej pracy do wykonania – podkreślił Alain Fourgeron, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu DCNS.

Porozumienie o współpracy zakłada transfer technologii do polskich spółek stoczniowych skonsolidowanych w Grupie PGZ, włączenie spółek Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. w Gdyni oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni w realizację zamówień związanych z projektami „Miecznik” i „Czapla”. Dokument przewiduje również zaawansowany udział polskiego przemysłu stoczniowego w realizacji zamówień w ramach projektu „Orka”.

PODCASTY I GALERIE