Polska chce bliższej współpracy NATO-UE

– Służąc poza granicami kraju dbacie o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Dzielicie się swoim doświadczeniem i profesjonalizmem, dajecie świadectwo, że Polska poważnie traktuje swoje sojusznicze zobowiązania, dba o bezpieczeństwo własnego kraju, Europy i świata. Udowadniacie, że polscy żołnierze są najlepsi na świecie – z takim przesłaniem zwrócił się Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej do wszystkich żołnierzy i pracowników Wojska Polskiego, którzy pod polską flagą uczestniczyli i uczestniczą w misjach zagranicznych.

zw.lt
Polska chce bliższej współpracy NATO-UE

Fot. MON

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka, poświęcone zadaniom NATO w reagowaniu na wyzwania stojące przed sojusznikami, otworzyło trzeci dzień wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO odbywającej się w polskim parlamencie.

Szef MON mówił o rozwoju Sił Zbrojnych RP i ich zaangażowaniu w przeciwdziałanie wspólnym wyzwaniom. – Chciałbym podkreślić, że nasze wojska są przygotowywane właśnie do tego, by działać w układzie sojuszniczym, we współpracy z innymi krajami NATO i UE. Priorytetem jest oczywiście zapewnienie, że będą one zdolne do obrony terytorium naszego kraju. Dbamy jednak o to, by były gotowe również do obrony innych państw oraz realizacji zadań poza obszarem traktatowym – zaznaczył. W tym kontekście minister wskazał, że w minionym roku Polska znalazła się w gronie sojuszników, którzy przyjęli wszystkie cele planistyczne NATO.

Minister Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę na fakt, że w 2017 roku udało się Polsce zapewnić solidne podstawy długookresowego finansowania swoich sił zbrojnych. Zgodnie z przyjętą ustawą nasze wydatki obronne, które teraz sięgają oczekiwanego przez sojusz poziomu 2 proc. PKB, będą jeszcze wzrastać. Minister podkreślił, że wielkość środków obronnych ma być w Polsce liczona zgodnie ze standardami NATO, czyli względem roku bieżącego.

Minister przedstawił obecne i planowane zaangażowanie polskich żołnierzy w sojusznicze operacje wojskowe. – Polska nie tylko proponuje konkretne działania Sojuszu na rzecz wzmocnienia flanki wschodniej i liczy na szeroki udział naszych sojuszników, lecz także sama w nich uczestniczy – przypomniał. Szef MON dodal, że pełnimy rolę państwa-gospodarza dla batalionowej grupy bojowej eFP oraz Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód; wydzielamy znaczące wkłady do batalionowej grupy bojowej eFP na Łotwie oraz tFP w Rumunii; a także będziemy państwem ramowym dla tzw. szpicy NATO (sił bardzo szybkiego reagowania VJTF) w 2020 roku.

– Wspieramy naszych partnerów wschodnich, w szczególności Ukrainę i Gruzję. Należymy do grupy kluczowych sojuszników wspierających reformę obronną w ramach Rady Doradczej przy ministerstwie obrony Ukrainy. Służy temu także litewsko-polsko-ukraińska Brygada Ostrogskiego, z dowództwem w Lublinie. Jesteśmy liderem sojuszniczych działań w Gruzji w zakresie wojsk specjalnych i żandarmerii – podkreślił.

– Kontynuujemy zaangażowanie w misji NATO Resolute Support w Afganistanie; wspieramy Globalną Koalicję przeciwko tzw. państwu islamskiemu w operacji Inherent Resolve, wydzielając samoloty F-16 do działań rozpoznawczych oraz kontyngent szkoleniowy z wojsk specjalnych; byliśmy zaangażowani w działania NATO na Morzu Egejskim i Śródziemnym. W ubiegłym roku podjęliśmy się także roli państwa wiodącego w szkoleniu sił irackich w zakresie modernizacji poradzieckiego sprzętu. Zamierzamy także wydelegować oficerów do hubu dla Południa w Neapolu – wymienił szef MON.

Nawiązując do współpracy Paktu Północnoatlantyckiego z Unią Europejską minister wyraził opinię, że staje się ona szczególnie istotna w związku z ustanowieniem w 2017 roku mechanizmu stałej współpracy obronnej w ramach UE – PESCO.

– Polska wierzy, że ta inicjatywa spełni pokładane w niej nadzieje. Chcemy poszukiwać możliwości zaangażowania w ośmiu z 17 istniejących obecnie projektów. PESCO powinna być jednak komplementarna względem działań podejmowanych przez NATO, to niezwykle ważne – podkreślił i dodał, że zapewnieniu, aby tak się stało, powinna służyć współpraca obu organizacji.

Kilkuset parlamentarzystów z krajów NATO, a także przedstawicieli krajów stowarzyszonych i obserwatorów obraduje od piątku 25 maja w Sejmie i Senacie. Obecność 260 przedstawicieli z 29 państw sojuszniczych, delegatów z 16 krajów stowarzyszonych oraz 8 delegacji obserwatorów Zgromadzenia ma wymiar symboliczny i eksponuje aktywność Polski na forum NATO, nasz wkład w wysiłki sojusznicze oraz zaangażowanie międzynarodowe.

Minister Mariusz Błaszczak na posiedzeniu Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Zespołu Parlamentarnego NATO zaznaczył, że parlamentarzyści odgrywają ważną i praktyczną rolę w procesie wzmacniania NATO m.in. przez wsparcie wysiłków obronnych konkretnymi rozwiązaniami legislacyjnymi na gruncie narodowym.

– Osiągniecie porozumienia na poziomie narodowym zawsze będzie tym łatwiejsze, im głębsza i intensywniejsza będzie debata parlamentarna na poziomie międzynarodowym w gronie sojuszniczym i unijnym – oświadczył minister.

Podczas posiedzenia komisji szczegółową informację na temat „Siły Zbrojne RP – zadania i rozwój” przedstawił gen. dyw. Adam Joks, zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Minister obrony narodowej wziął również udział w dyskusji panelowej Komisji Obrony i Bezpieczeństwa odpowiadając na pytania parlamentarzystów.

PODCASTY I GALERIE