PISM: Wsparcie Ukrainy jest przejawem litewskich aspiracji do roli regionalnego lidera

„Litwa będzie się starała wykorzystać wzrost asertywności Polski w stosunkach z Ukrainą do występowania w roli głównego adwokata tego państwa na arenie międzynarodowej, tym bardziej że podziela jego stanowisko, zgodnie z którym współpracy w zakresie bezpieczeństwa nie powinny obciążać kwestie sporne w relacjach dwustronnych” - piszą w raporcie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Kinga Raś i Daniel Szeligowski.

zw.lt
PISM: Wsparcie Ukrainy jest przejawem litewskich aspiracji do roli regionalnego lidera

Fot. TT

„Wsparcie na rzecz Ukrainy jest przejawem litewskich aspiracji do roli regionalnego lidera w zakresie kształtowania polityki wschodniej UE. Litwa jest jednym z państw najbardziej zaangażowanych na rzecz rozwoju Partnerstwa Wschodniego (PW). Opowiada się też za przyznaniem krajom PW perspektywy członkostwa w UE, mimo że większość państw Unii jest temu przeciwna. Litwa konsekwentnie promuje tę ideę, widząc w niej instrument stabilizacji swojego sąsiedztwa” – piszą autorzy raportu.

Link do oryginału.

W raporcie podkreśla się, że litewscy politycy byli inicjatorami tzw. planu Marshalla dla Ukrainy oraz skrytykowali próby Węgier zablokowania współpracy NATO z Ukrainą.

Autorzy piszą, że mimo ograniczonych możliwość Litwa wspiera Kijów w walce z rosyjskim agresorem. W tym również bronią i wojskowymi instruktorami. „Wsparcie dla Ukrainy ma też wymiar wielostronny. Przedstawiciel Litwy jest jednym z członków międzynarodowej grupy doradczej ds. reformy sektora bezpieczeństwa przy Ministerstwie Obrony Ukrainy (obok USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Polski). Ponadto Litwa wspomaga finansowo fundusze powiernicze NATO dla Ukrainy (m.in. fundusz rehabilitacji medycznej). Litewscy żołnierze współpracują też z ukraińskimi jednostkami w ramach trójstronnej brygady litewsko-polsko-ukraińskiej LITPOLUKRBRIG” – piszą Kinga Raś i Daniel Szeligowski.

Ukraina dla Litwy, jak podkreślają twórcy raportu, jest sojusznikiem pod względem bezpieczeństwa energetycznego i wojny hybrydowej ze strony Rosji: „Zaangażowanie na rzecz Ukrainy przekłada się jednocześnie na silniejsze wsparcie dla Litwy ze strony zagranicznych partnerów. Świadczy o tym poparcie, jakie litewski rząd uzyskał w listopadzie 2017 r. dla swojej inicjatywy wzmocnienia współpracy unijnej w zakresie cyberbezpieczeństwa, realizowanej w ramach PESCO (poparło ją 25 państw UE). Litwa zaproponowała utworzenie specjalnej grupy szybkiego reagowania do identyfikacji zagrożeń cybernetycznych, rozszerzając spektrum zadań poza dotychczasowe praktyki wymiany informacji nt. wykrywanych ataków. W założeniu ma się to przyczynić do zwiększenia możliwości reagowania na działania Rosji, w tym na Ukrainie”.

Kinga Raś i Daniel Szeligowski piszą w części końcowej, że sojusz litewsko-ukraiński jest z jednej strony korzystny dla Polski, ale z drugiej Litwa będzie wykorzystywała polską asertywność. „Zacieśnienie stosunków litewsko-ukraińskich w sferze obronnej jest korzystne dla Polski. Zwiększa zdolności obronne ukraińskich sił zbrojnych i sprzyja ich adaptacji do standardów NATO. Wpisuje się zatem w jeden z głównych celów polskiej polityki zagranicznej (…) . Jednocześnie Litwa będzie się starała wykorzystać wzrost asertywności Polski w stosunkach z Ukrainą do występowania w roli głównego adwokata tego państwa na arenie międzynarodowej, tym bardziej że podziela jego stanowisko, zgodnie z którym współpracy w zakresie bezpieczeństwa nie powinny obciążać kwestie sporne w relacjach dwustronnych“ – pisze się w raporcie.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) – państwowa jednostka organizacyjna powołana w celu prowadzenia działalności badawczej, analitycznej, szkoleniowej i archiwistycznej w zakresie spraw międzynarodowych.  Działalności PISM przyświeca przekonanie, że proces podejmowania decyzji na arenie międzynarodowej powinien się opierać w jak największym stopniu na wiedzy płynącej z rzetelnych i wiarygodnych badań.

PODCASTY I GALERIE