Paweł Soloch na Litwie: Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa ma znaczenie kluczowe

Intensyfikacja kontaktów w dziedzinie bezpieczeństwa Polski i Litwy, a także innych państw regionu jest tematem rozpoczętej we wtorek, dwudniowej wizyty w Wilnie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha.

PAP
Paweł Soloch na Litwie: Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa ma znaczenie kluczowe

Paweł Soloch/Fot. Joanna Bożerodska

Wizyta jest pokłosiem deklaracji, jaką prezydenci Litwy i Polski podpisali przed rokiem, a która dotyczy umacniania polsko-litewskiego partnerstwa w sferze bezpieczeństwa. – Wizyta jest też podyktowana wolą, zgodnie z życzeniem prezydenta Andrzeja Dudy, żeby intensyfikować kontakty z nową administracją prezydenta Litwa – powiedział dziennikarzom Paweł Soloch, podsumowując pierwszy dzień wizyty.

We wtorek szef BBN spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem, doradcą prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy do spraw bezpieczeństwa Vytautasem Žukasem, posłami z sejmowej komisji bezpieczeństwa i obrony oraz z szefem Sztabu Generalnego gen. dyw. Gintautasem Zenkevičiusem.

Jak poinformował Paweł Soloch, rozmowy dotyczyły afiliowania polskiej 15. Brygady Zmechanizowanej i litewskiej brygady zmechanizowanej Żelazny Wilk (Geležinis Vilkas) do dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (MND NE) z siedzibą w Elblągu oraz określenia zadań polsko-litewsko-ukraińskiej brygady LITPOLUKRBRIG i możliwości skierowania jej na misje wojskowe. Rozmawiano też o cyberbezpieczeństwie nie tylko w kontekście współpracy polsko-litewskiej, ile współpracy regionu Morza Bałtyckiego, grupy B9, a także Inicjatywy Trójmorza.

„Dla nas najważniejsze, aby ta współpraca (…), nasza aktywność wewnątrz NATO prowadziła do wzmocnienia obecności w regionie zarówno sojuszniczej, jak i budowanie własnej zdolności do odstraszania” – powiedział szef BBN.

Rozmowy w Wilnie dotyczyły również zbliżających się ćwiczeń Defender Europe 2020, największych od 25 lat ćwiczeń wojskowych z udziałem sił amerykańskich i państw NATO. Udział w nich weźmie blisko 37 tys. żołnierzy, w tym 20 tys. Amerykanów.

Szef BBN podkreślił, że współpraca Polski z Litwą „w dziedzinie bezpieczeństwa ma znaczenie kluczowe”. „Litwa jest naszym partnerem strategicznym, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. (…)Mamy praktycznie takie same poglądy na kwestie związane z przyszłością Sojuszu” – powiedział.

„Są pewne niuanse w rozłożeniu akcentów, ale to wynika z naszego położenia, Polski i Litwy” – dodał szef BBN, przypominając, że Litwa ma znacznie dłuższą granicę zarówno z Rosją jak i Białorusią.

W drugim dniu wizyty, we środę, Paweł Soloch spotka się z ministrem spraw zagranicznych Litwy Linasem Linkevičiusem i wiceministrem obrony Vytautasem Umbrasasem.

Po południu szef BBN uda się na Łotwę, gdzie odbędzie szereg spotkań z przedstawicielami władz tego kraju. Odwiedzi też bezę wojskową a Adażi, gdzie stacjonują żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

PODCASTY I GALERIE