ONZ: Polska inicjatorem debaty o wykorzystywaniu dzieci w konfliktach zbrojnych

Sprawie wykorzystywania dzieci w konfliktach zbrojnych poświęcone było poniedziałkowe spotkanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. "Jest to od podstaw nasza inicjatywa i nasz wkład w tę dyskusję” – powiedziała PAP ambasador RP przy ONZ, Joanna Wronecka.

PAP
ONZ: Polska inicjatorem debaty o wykorzystywaniu dzieci w konfliktach zbrojnych

Fot. PAP/EPA

Wagę problemu ilustruje fakt, że – jak wskazywał ogłoszony w lutym raport organizacji obrony praw dziecka „Save the Children” – na obszarach objętych konfliktami zbrojnymi żyje ogółem 357 mln dzieci, a liczba nieletnich zabitych i rannych wskutek tych konfliktów wzrosła od 2010 roku niemal trzykrotnie.

Ambasador Wronecka powiedziała PAP, że temat spotkania zaproponowała Polska, która w maju pełni przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa. „Idea była taka, żeby pokazać pozytywne przykłady z państw kontynentu afrykańskiego, które poradziły sobie np. z kwestą rekrutacji dzieci jako żołnierzy. Najbardziej pozytywnym przykładem było Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie praktycznie zaprzestano takiej rekrutacji. Dzięki przyjętemu przez WKŚ programowi działania wyeliminowało ten zły proceder” – zaznaczyła Wronecka.

Do krajów odnoszących sukcesy polska ambasador zaliczyła też Demokratyczną Republikę Konga, Czad i Sudan, który od roku 2016 prowadzi systematyczne działania na rzecz wyeliminowania procederu wciągania dzieci w konflikty zbrojne.

Uczestnicy posiedzenia, które odbyło się w tzw. formacie Arria („Arria-Formula”), wskazywali, że zapobieganie mobilizacji dzieci może przyczynić się do ograniczenia konfliktów zbrojnych w przyszłości. W tym kontekście podnosili kwestię stanowczości i determinacji państw w walce z tym wciąż groźnym procederem.

PODCASTY I GALERIE