Olszewski wstrzymał się od poparcia Narodowej Strategii Bezpieczeństwa

Sejm zatwierdził dzisiaj odnowioną Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Zostało w niej wyszczególnionych 14 zagrożeń, na pierwszym miejscu - zagrożenie wojny konwencjonalnej ze strony Rosji. Poseł Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Czesław Olszewski jako jedyny wstrzymał się od głosu.

zw.lt
Olszewski wstrzymał się od poparcia Narodowej Strategii Bezpieczeństwa

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Za przyjęciem nowej strategii posłowie głosowali prawie jednogłośnie. Tylko jeden poseł – Czesław Olszewski z Akcji Wyborczej Polaków – Związku Chrześcijańskich Rodzin – wstrzymał się od głosu.

Stategię przygotował jeszcze poprzedni rzad, a obecny zmodyfikował.

Pod numerem pierwszym zostało wpisane zagrożenie wojny konwencjonalnej ze strony Federacji Rosyjskiej polegające na przygotowaniach do korzystania z siły wojskowej, rozmieszczaniu wojsk w pobliżu granicy z Litwą, a także innymi krajami UE.

Dalej wymienione sa zamaskowane środki wojskowe i wywiadowcze, zagrożenie dla jedności wspólnoty euroatlantyckiej.
Na liście zagrożeń znalazły się równiez : niestabilność na świecie i w regionie, ekstremizm, radykalizm, zagrożenie informacyjne i cybernetyczne, zorganizowana przestępczość, korupcja, a także ubóstwo i wykluczenie społeczne.

PODCASTY I GALERIE