Nowy attaché wojskowy Polski na Litwie: Siły zbrojne obu krajów się rozwijają

W Ministerstwie Ochrony Kraju odbyła się dzisiaj ceremonia akredytowania nowego attaché wojskowego Polski na Litwie majora Piotra Sadysia oraz pożegnanie byłego attaché obrony pułkownika Mirosława Wójcika.

zw.lt
Nowy attaché wojskowy Polski na Litwie: Siły zbrojne obu krajów się rozwijają

Fot. Joanna Bożerodska

Major Piotr Sadyś ukończył Wojskową Akademię Techniczną ze specjalnością obrona przed bronią masowego rażenia, przez szereg lat pełnił służbę wojskową na stanowiskach przewidzianych dla tej specjalności. Wilno jest jego pierwszą placówką zagraniczną.

„Szczęśliwie praca pułkownika Wójcika i jego poprzedników dała bardzo dużo, relacje z litewskim ministerstwem obrony są bardzo dobre. Moje główne zadanie to kontynuacja tych relacji. Oczywiście, pojawiają się coraz to nowe inicjatywy, sytuacja międzynarodowa się zmienia, ale adekwatnie do tego pracują polskie i litewskie ministerstwa obrony. Siły zbrojne obu krajów się rozwijają, rosną wydatki na obronę i jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość” – powiedział w rozmowie z dziennikarzami nowy attaché wojskowy.

Jak przypomniał, poza relacjami bilateralnymi są także relacje w ramach NATO, takie jak misja Baltic Air Policing, w której regularnie biorą udział polskie samoloty. „Rozwija się także współpraca ze stroną ukraińską, mamy wspólną litewsko-polsko-ukraińską brygadę ze sztabem w Lublinie” – zauważył mjr Piotr Sadyś.

Poprzednik majora Sadysia, pułkownik Mirosław Wójcik wraz z zakończeniem swojej misji dyplomatycznej odchodzi na emeryturę. Jak stwierdził w wywiadzie, wyjeżdża w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.

„Nasze relacje wojskowe były dobre, myślę, że są lepsze, a w przyszłości jeszcze się poprawią. Negocjujemy pewne porozumienia bilateralne pomiędzy naszą 15 Zmechanizowaną Brygadą a brygadą litewską Geležinis vilkas. W ciągu tych trzech lat uczestniczyliśmy wiele razy w różnych ćwiczeniach na Litwie, litewscy żołnierze brali udział w naszych ćwiczeniach w Polsce. Polscy lotnicy siedem razy pełnili misję Baltic Air Policing, w styczniu pojawi się na Litwie ósma zmiana” – wymieniał płk Wójcik.

PODCASTY I GALERIE