NATO solidarne wobec ataku hybrydowego ze strony Białorusi

„Mogę powiedzieć, że jest duże zrozumienie dla problemu, z którym Polska ma do czynienia. Sprawa dotyczy zresztą nie tylko Polski. Również mój litewski odpowiednik, a także łotewski mówili o doświadczeniach ich państw, związanych z atakiem hybrydowym, jaki ma miejsce na granicy Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą. Jest zrozumienie ze stron naszych sojuszników dla podejmowanych działań. Jest też pewien rodzaj poparcia ze strony naszych sojuszników, chociaż my podkreślaliśmy, że potencjał Polski jest na tyle duży, że dajemy sobie radę z tym wyzwaniem. Natomiast ważna jest jednomyślność, ważna jest solidarność państw NATO i chciałbym podkreślić, że takie słowa usłyszałem” - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej RP po spotkaniu z ministrami obrony w Kwaterze Głównej NATO.

gov.pl
NATO solidarne wobec ataku hybrydowego ze strony Białorusi

Fot. MON RP

Szef MON RP uczestniczył w spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, które odbyło się w Brukseli w dniach 21-22 października.

Spotkanie pod przewodnictwem Sekretarza Generalnego NATO, Jensa Stoltenberga rozpoczęło cykl spotkań ministerialnych, przygotowujących szczyt Sojuszu w Madrycie, który zaplanowany jest na czerwiec 2022 roku.

Podczas sesji roboczych ministrowie obrony państw NATO rozmawiali m.in. na tematy związane ze wzmacnianiem sojuszniczych zdolności odstraszania i obrony, w tym kierunków zaangażowania Sojuszu w zwalczanie terroryzmu międzynarodowego, po zakończeniu misji wojskowej w Afganistanie.

„Rozmawialiśmy o odstraszaniu i obronie, a więc o zadaniach, które są podstawowymi zadaniami NATO. Omawialiśmy plany operacyjne, omawialiśmy plan strategiczny, którym będzie posługiwał się naczelny dowódca sojuszniczy w Europie, jeśli chodzi o jego aktywność w ramach Sojuszu. Wysłuchałem dziś wystąpień poszczególnych ministrów obrony, odbyła się dobra dyskusja. Przede wszystkim możemy być zadowoleni z tego, że NATO wyraźnie widzi zagrożenie rosyjskie. Ja w swoim wystąpieniu mówiłem także o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, że to co się dzieje, to czym wykazuje się reżim Łukaszenki ma poparcie strony rosyjskiej i leży w jej interesie. Mówiłem o tym, w jaki sposób przeciwdziałamy kryzysowi migracyjnemu, a także o rozwijaniu zdolności obronnych Wojska Polskiego, o tym, że inwestujemy w obronność. Sekretarz Generalny NATO wspomniał, że 10 państw wydaje ponad 2 proc. PKB na obronność, a Polska znajduje się w tym gronie. W gronie liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego” – zaznaczył szef MON.

Dodał, że zwracano uwagę na zagrożenia z każdej strony, nie tylko na wschodniej flance NATO.

„Oczywiście Polska jest przede wszystkim skoncentrowana na tym kierunku, ale jesteśmy aktywni również, jeżeli chodzi o zagrożenia z południa, zagrożenia terrorystyczne. Nasze zaangażowanie ma aktywny charakter. Polski kontyngent jest w Turcji, jesteśmy na Bałkanach, przede wszystkim w formacie NATO, ale także w formacie Unii Europejskiej, czy w formacie ONZ. Mam tu na myśli Bliski Wschód i Liban” – podkreślił.

Minister Mariusz Błaszczak odniósł się również do kwestii związanych z planem strategicznym NATO.

„Mogę powiedzieć, że ten plan przewiduje zagrożenia wschodniej flanki NATO, zagrożenia płynące ze strony Rosji. Sądzę, że to jest nasze osiągnięcie. Osiągnięcie polskie, państw leżących w naszej części Europy. Niektórzy komentatorzy lekceważyli zagrożenia płynące ze strony rosyjskiej, ale wszyscy sojusznicy byli zgodni co do powagi zagrożeń rosyjskich. Wszyscy byli zgodni, że te zagrożenia powinny być uwzględnione w planie strategicznym, którego następstwem będzie przygotowanie planów operacyjnych. I tu też jesteśmy konsekwentni – te zagrożenia też powinny znaleźć tam swoje miejsce” – przekonywał.

Podczas pobytu w Brukseli szef MON podpisał listy intencyjne w sprawie współpracy państw w dziedzinie wybranych zdolności obrony powietrznej (GBAD i C-RAM) oraz CBRN. Minister w Brukseli spotkał się z minister obrony Francji, Florence Parly. Przedmiotem rozmów dwustronnych były między innym kwestie związane z sytuacją w regionie Sahelu, priorytety modernizacji sił zbrojnych oraz relacje obronne państw Unii Europejskiej w kontekście NATO. Po południu odbyło się także spotkanie ministra z Benem Wallacem, Sekretarzem Obrony Wielkiej Brytanii

Podczas drugiego dnia wizyty w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, minister Mariusz Błaszczak, w obecności ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, podpisał „Deklarację intencji przystąpienia do Funduszu Innowacyjności NATO”. 

„Zarówno moje wystąpienie, jak i wystąpienia ministrów: litewskiego i łotewskiego były poświęcone sytuacji na granicy z Białorusią. Oczywiście wszyscy podzielają opinię, że reżim Łukaszenki pozwala sobie właśnie na takie działania, bo jest wspierany przez Moskwę, przez Kreml. Najlepszą i jedyną metodą jest solidarność państw NATO i pokazywanie, że dajemy odpór. Tak się dzieje w przypadku naszych państw. Również podczas spotkań bilateralnych. Miałem takie spotkanie z minister obrony Francji i z ministrem obrony Wielkiej Brytanii – również na ten temat rozmawialiśmy” – zaznaczył minister Błaszczak.

Szef MON pytany o wkład Polski w rozwój i bezpieczeństwo NATO podkreślił, że nasz kraj postrzegany jest jako jeden z liderów.

„Możemy być dumni z tego, że Polska jest stawiana jako przykład państwa, które poważnie traktuje swoje obowiązki, które dba o bezpieczeństwo. Dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo naszej ojczyzny, Polski, ale jesteśmy lojalnym sojusznikiem, więc w związku z tym nasze kompetencje, nasze zdolności wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo również innych państw, jak i całej wschodniej flanki NATO. A więc jesteśmy stawiani za wzór do naśladowania. Możemy być dumni z tego, że Polska jest wyróżniana wśród tych państw, które poważnie traktują swoje obowiązki, które rzeczywiście pozytywnie wpływają na bezpieczeństwo” – powiedział.

Członkostwo w Sojuszu pozostaje jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa. Realizując zadania wynikające z Artykułu 5. Traktatu Waszyngtońskiego, mówiącego o pomocy pozostałych sojuszników w razie zbrojnej napaści na któreś z państw członkowskich, NATO stanowi gwarancję bezpieczeństwa naszego kraju.

Rok 2017 był rokiem przełomowym ze względu na rozpoczęcie stacjonowania w Polsce sił sojuszniczych. Od tego czasu sukcesywnie wzrasta potencjał obronny i odstraszania Polski, wschodniej flanki NATO i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z kolei w listopadzie 2020 roku w Poznaniu rozpoczęło działalność wysunięte dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce.

PODCASTY I GALERIE