Mariusz Błaszczak rozpoczął wizytę na Litwie od hołdu polskim żołnierzom

Szef MON przebywa na Litwie z jednodniową wizytą w ramach pierwszego posiedzenie Rady Ministrów Obrony Litwy i Polski. Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów udał się, wraz z Raimundasem Karoblisem, ministrem ochrony Litwy i przedstawicielami Ambasady RP, na Rossę, by oddać hołd walczącym o wolność ojczyzny. Mariusz Błaszczak wraz z ambasador Urszulą Doroszewską złożyli kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna. Ministrowie Polski i Litwy wspólnie złożyli kwiaty przy trumnach powstańców styczniowych, uczestników ostatniego ze zrywów niepodległościowych, w którym Polacy i Litwini wspólnie walczyli o wolność.

zw.lt
Mariusz Błaszczak rozpoczął wizytę na Litwie od hołdu polskim żołnierzom

Mariusz Błaszczak/Fot. Roman Niedźwiecki

W środę, 29 stycznia, w Wilnie odbywa się pierwsze posiedzenie Rady Ministrów Obrony Litwy i Polski z udziałem Raimundasa Karoblisa i Mariusza Błaszczaka. Tematem rozmów mają być sprawy bezpieczeństwa regionalnego. Podpisany zostanie wspólny komunikat ustanawiający obszary bardziej ścisłej współpracy między obu państwami.

Planowane jest podpisanie przez szefów resortów obrony Litwy i Polski wspólnego komunikatu o ścisłej współpracy bilateralnej. Z kolei dowódcy Brygady Piechoty Zmechanizowanej „Geležinis vilkas” oraz 15. Brygady Zmechanizowanej Wojska Polskiego podpiszą akt przystąpienia do Międzynarodowej Dywizji Północno-Wschodniej, na mocy którego żołnierze litewscy i polscy wspólnie będą uczestniczyli w szkoleniach i działaniach w obronie przesmyku suwalskiego.

PODCASTY I GALERIE