Litwa wyprzedziła Polskę oraz kraje bałtyckie pod względem cyberbezpieczeństwa

Litwa trafiła do grona państw, które najwięcej uwagi poświęcają kwestiom bezpieczeństwa cybernetycznego i w Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Cybernetycznego znalazła się na czwartym miejscu.

zw.lt
Litwa wyprzedziła Polskę oraz kraje bałtyckie pod względem cyberbezpieczeństwa

Fot. BNS

Nasz kraj wyprzedziły tylko Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki i Francja.

Polska znalazła się na miejscu 29, Łotwa na 44, a Estonia na 5.

Link do rankingu.

Zestawienie co roku ogłasza Międzynarodowy Związek Telekomunikacji Narodów Zjednoczonych, który ocenia zabiegi państw w kierunku adaptacji krajowej bazy prawnej, realizacji wymagań technicznych i organizacyjnych, rozwoju zasobów i współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dla porównania w roku 2017 Litwa była na 57. miejscu.

Największym impulsem w rozwoju tej dziedziny było powstanie Narodowej Strategii Cyberbezpieczeństwa, konsolidacja zasobów państwowych oraz przywództwo Litwy w tworzeniu międzynarodowych sił cybernetycznych szybkiego reagowania.

PODCASTY I GALERIE