Litwa i Polska zacieśniają współpracę w ramach FAB

Litwa i Polska zacieśniają współpracę w ramach Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej. Dzisiaj w Warszawie podczas posiedzenia Rady bloku FAB zostanie zatwierdzono wspólny plan działań i strategia rozwoju do 2025 roku.

zw.lt
Litwa i Polska zacieśniają współpracę w ramach FAB

Fot. Joanna Bożerodska

Bałtycki Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej powstał w 2012 roku. Jego głównym celem jest wdrożenie w życie wypracowanej przez Komisję Europejską koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

Utworzenie FAB w opinii wiceministra łączności RL Ričardasa Degutisa jest korzystna zarówno dla Litwy, jak i Polski. ,,Po pierwsze działając wspólnie jesteśmy potężniejsi – kontrolowana przestrzeń powietrzna zwiększyła się o ponad 400 tys. m kw, wzrosła liczba obsługiwanych samolotów i dochody. Współpraca Polski i Litwy w tej dziedzinie jest szczególnie ważna, ponieważ wiele szlaków tranzytowych przechodzi przez przestrzeń powietrzną obu krajów. Współpracując i tworząc wspólne inicjatywy, możemy stworzyć jeszcze bardziej atrakcyjne warunki dla użytkowników przestrzeni powietrznej ” – powiedział Degutis

Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej  stanowią  strukturalny  i  organizacyjny komponent programu SES (Single  European  Sky – Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), przyczyniający   się  do stopniowej   integracji   systemu   zarządzania przestrzenią  powietrzną.  Aktualnie  rozwijanych  jest  9  inicjatyw  FAB: UK-Ireland  FAB,  Danish-Swedish FAB, Baltic FAB, BLUE MED FAB, Danube FAB, FAB CE, FABEC, North European FAB oraz South West FAB.

PODCASTY I GALERIE