Litwa i Polska razem jak przed wiekami. „Wracamy do czasów Grunwaldu i Orszy”

"Podsumowując naszą współpracę, można powiedzieć, że wracamy do tego, co było przed stuleciami, przed bitwami pod Grunwaldem i Orszą” – powiedział po pierwszym w historii posiedzeniu Rady Ministrów Obrony Litwy i Polski Raimundas Karoblis.

zw.lt
Litwa i Polska razem jak przed wiekami. „Wracamy do czasów Grunwaldu i Orszy”

Fot. Žygimantas Gedvila/BNS

W Wilnie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Ministrów Obrony Litwy i Polski z udziałem Mariusza Błaszczaka i Raimundasa Karoblisa,

„Kontynuujemy naszą współpracę, która odbywa się bardzo intensywnie. To spotkanie pozwoli ją jeszcze rozszerzyć, tak na szczeblu ministerialnym jak i wojskowym. Nasze współdziałanie jest bardzo aktywne, wynika nie tylko z kontaktów sąsiedzkich, ale również ze wspólnego postrzegania zagrożenia za strony tego samego przeciwnika. Łączy nas wspólne stanowisko wobec NATO, wspierania naszych sojuszników, Ukrainy i Gruzji” – podkreślił w czasie konferencji prasowej Raimundas Karoblis.

„W stosunkach między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską osiągnięto wiele, a mam nadzieję, że jeszcze więcej osiągniemy w przyszłości. Podsumowując naszą współpracę, można powiedzieć, że wracamy do tego, co było przed stuleciami, przed bitwami pod Grunwaldem i Orszą” – zauważył minister ochrony kraju.

Mariusz Błaszczak podkreślił znaczenie faktu, że pierwsze spotkanie ministrów obrony w nowym formacie odbyło się w symbolicznym miejscu: Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. „Wystarczy spojrzeć na ściany, na których wiszą portrety naszych wspólnych władców. Przez 400 lat to wspólne państwo było gwarantem naszego bezpieczeństwa” – podkreślił szef MON.

Fot. Žygimantas Gedvila /BNS

Przedstawiciel Polski podziękował, za poranne, wspólne odwiedzenie cmentarza na Rossie, gdzie ministrowie obrony Polski i Litwy złożyli kwiaty w kaplicy-kolumbarium, miejscu spoczynku powstańców styczniowych. Podkreślił znacznie polsko-litewskiej współpracy, i wysiłek, jaki oba kraje wkładają w zapewnienie bezpieczeństwa, o czym świadczy najbardziej, że tak Polska, jak i Litwa przeznaczają na obronność po 2 proc. PKB. Szef MON poinformował również, że strona polska wyszła z inicjatywą umożliwienia litewskim studentom studiowania na polskich uczelniach wojskowych.

„Wspólna historia jest elementem naszej tożsamości, symbolika jest niezwykle istotna także dziś, dlatego już teraz zapraszam ministra Karobolisa na kolejne spotkanie, które odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie” – powiedział Błaszczak.

Ministrowie obrony rozmawiali o współpracy wojskowej w dziedzinie skutecznej obrony przesmyku suwalskiego, możliwości integracji narodowych przestrzeni powietrznych i systemów obrony i działaniach na rzecz zapewnienia stałej obecności wojsk amerykańskich w regionie. Ministrowie odpisali wspólny komunikat ustanawiający obszary bardziej ścisłej współpracy między obu państwami.

W czasie spotkania w Wilnie dowódcy Brygady Piechoty Zmechanizowanej „Geležinis vilkas” oraz 15. Brygady Zmechanizowanej Wojska Polskiego podpisali akt przystąpienia do Międzynarodowej Dywizji Północno-Wschodniej, na mocy którego żołnierze litewscy i polscy wspólnie będą uczestniczyli w szkoleniach i działaniach w obronie przesmyku suwalskiego.

Fot. Žygimantas Gedvila /BNS

Przesmyk suwalski lub korytarz suwalski to tereny położone wokół Suwałk, Augustowa i Sejn, które stanowią połączenie terytorium państw bałtyckich z Polską i resztą państw NATO oraz rozdzielają terytorium rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego oraz sojuszniczej wobec Rosji Białorusi.

Według armii USA region ten należy do potencjalnie najbardziej zapalnych punktów w Europie. Informację tę potwierdził podczas konferencji #CEPAForum2015 głównodowodzący sił zbrojnych USA w Europie gen. Ben Hodges. Przedstawiciele USA wskazują na niedostatki infrastrukturalne i organizacyjne, które uniemożliwiają państwom NATO dość szybkie reagowanie w razie zagrożenia tego obszaru i przytaczają informacje wywiadowcze, wskazujące, że Rosjanie i Białorusini wykazują zainteresowanie tym obszarem w razie eskalacji potencjalnego konfliktu z państwami NATO.

Powołanie Rady Ministrów Obrony Litwy i Polski zostało uzgodnione w 2019 roku przez prezydentów Dalię Grybauskaitė i Andrzeja Dudę. Zgodnie z założeniem Rada ma się spotykać co najmniej raz w roku w celu omówienia kwestii dotyczących obrony. Termin pierwszego spotkania został uzgodniony podczas wizyty ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w Wilnie, na uroczystościach pogrzebowych powstańców styczniowych w listopadzie 2019 roku.

PODCASTY I GALERIE