Litwa i Polska apelują o większe finansowanie mobilności wojskowej

Litwa i jeszcze trzy unijne kraje zaapelowały do Komisji Europejskiej o zapewnienie finansowania programu mobilności wojskowej. Ministrowie obrony Litwy, Łotwy, Polski i Rumunii oświadczyli, że Komisja Europejska dyskredytuje ambicje wspólnoty, rozważając rezygnację z finansowania tego programu.

PAP
Litwa i Polska apelują o większe finansowanie mobilności wojskowej

Fot. BNS/Lukas Balandis

Mobilność wojskowa – zgodnie z deklaracjami władz państw UE jak i instytucji samej Unii – miała być jednym z priorytetów wspólnej polityki obrony i bezpieczeństwa. Zakładano, że UE podejmie kroki w celu zharmonizowania przepisów pozwalających na przezrzut wojsk, ale i zabezpieczenia adekwatnej infrastruktury (np. budowy dróg i mostów czy linii kolejowych lub dostosowania ich do odpowiednich parametrów związanych z przerzutem wojsk).

Pierwotna propozycja KE z 2019 roku zakładała przeznaczenie na mobilność wojskową w latach 2021-2027 nawet 6,5 mld euro w ramach projektu ‚Łącząc Europę”, dotyczącego strategicznej sieci transportowej. Ta kwota była wielokrotnie ograniczana w trakcie trwających negocjacji, a ostatnia propozycja zakłada że ten obszar w ogóle nie będzie finansowany.

PODCASTY I GALERIE