LITPOLUKRBRIG: Rząd Litwy zgadza się na hetmana Konstantego Ostrogskiego

Rząd Litwy zaakceptował porozumienie rządów Polski, Ukrainy i Litwy o nadaniu brygadzie LITPOLUKRBRIG imienia hetmana Konstantego Ostrogskiego.

zw.lt
LITPOLUKRBRIG: Rząd Litwy zgadza się na  hetmana Konstantego Ostrogskiego

Fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez ministrów obrony trzech krajów w październiku ubiegłego roku w Lublinie podczas obchodów drugiej rocznicy powstania tej formacji. Porozumienie to zawiera również zapis, że LITPOLUKRBRIG będzie wykorzystywana do udziału w operacjach pod auspicjami ONZ, NATO i UE. Głównymi zadaniami brygady będzie udział w międzynarodowych działaniach na rzecz pokoju, pogłębiania regionalnej współpracy wojskowej oraz przygotowanie gruntu do utworzenia na bazie brygady grupy bojowej UE.

21 września w Lublinie odbędzie się ceremonia zmiany dowództwa jednostki wojskowej. Dowódce brygady generała Zenona Brzuszko zastąpi pułkownik Wojska Ukraińskiego Dmytro Braciszko. Ukraińskiego zastępcę dowódcy zastąpi Litwin, pułkownik Arturas Jasinskas, zaś obecnego szefa sztabu płk. Eligijusa Senulisa zastąpi oficer Wojska Polskiego.

Konstanty Iwanowicz Ostrogski herbu własnego (ur. ok. 1460, zm. 10 sierpnia 1530) – książę, hetman najwyższy litewski w latach 1497–1500 i 1507–1530, wojewoda trocki od 1522 roku, kasztelan wileński od 1511 roku, starosta upicki, namiestnik bracławski i winnicki w 1497 roku, starosta bracławski, starosta łucki w latach 1507–1522, marszałek ziemi wołyńskiej w latach 1507–1522.

W 1512 wybuchła wojna litewsko-moskiewska. Konstanty Ostrogski dowodził w tej wojnie połączonymi siłami polsko-litewskimi w sile 35 tys. żołnierzy. Podkomendnymi hetmana byli Jerzy Radziwiłł, przyszły hetman polny i wielki litewski, oraz Janusz Świerczowski i Witold Sampoliński, dowodzący oddziałami koronnymi. W kampanii uczestniczył także przyszły hetman wielki koronny, Jan Amor Tarnowski. Kulminacją kampanii była bitwa pod Orszą w 1514 r., w której Ostrogski odniósł druzgocące zwycięstwo nad Rosjanami.

Konstanty Ostrogski wyznawał prawosławie i używał języka staroruskiego. Pochowany w Ławrze Peczerskiej w Kijowie.

PODCASTY I GALERIE