LITPOLUKRBRIG osiągnęła pełną zdolność operacyjną

Zgodnie z cyklem szkoleniowym i przygotowawczym, Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada przeszła ćwiczenie certyfikujące w grudniu 2016 roku i ostatecznie osiągnęła Pełną Zdolność Operacyjną w styczniu 2017 roku – poinformowało kierownictwo brygady.

zw.lt
LITPOLUKRBRIG osiągnęła pełną zdolność operacyjną

Fot. litpolukrbrig.wp.mil.pl

Dowódca LITPOLUKRBRIG, płk Zenon Brzuszko przypomniał, że zgodnie z Porozumieniem Technicznym, zawartym pomiędzy Departamentami Obrony, Brygada była zobligowana do przejścia ćwiczenia certyfikującego oraz ostatecznego osiągnięcia Pełnej Zdolności Operacyjnej nie później niż 12 miesięcy po osiągnięciu Wstępnej Zdolności Operacyjnej. Ostatecznym terminem spełnienia wymogów był 24 stycznia 2017 roku.

 “W szczególności, sprawdzony został stan naszej gotowości bojowej w trakcie Wielonarodowego Wspomaganego Komputerowo Ćwiczenia Dowódczo-Sztabowego Common Challenge-16, które miało miejsce na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba w grudniu 2016 roku. Było to jak do tej pory najważniejsze przedsięwzięcie dla Wielonarodowej Brygady. Wspólnie z batalionami z Polski, Ukrainy i Litwy ćwiczyliśmy zdolność do dowodzenia jednostkami afiliowanymi w trakcie operacji utrzymania pokoju, w międzynarodowym środowisku operacyjnym”, podkreślił ppłk Eligijus Senulis, Szef Sztabu LITPOLUKRBRIG, przedstawiciel Sił Zbrojnych Litwy.

W trakcie prowadzonego ćwiczenia, Międzynarodowa Grupa Certyfikująca odnotowała nieznaczne niedociągnięcia w zakresie procedur i składu Dowództwa Brygady oraz zaproponowała udoskonalenia w tej materii. Przed ostatecznym terminem wypadającym w styczniu 2017 roku, wszystkie wymogi zostały spełnione, jak zameldowało Dowództwo LITPOLUKRBRIG, co zostało też przypieczętowane Certyfikatem.

“Sprawdziliśmy w praktyce nasze umiejętności w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań w kontekście Gotowości Bojowej. Zostało to dostrzeżone przez Ministra Obrony Narodowej RP Antoniego Macierewicza, Ministra Obrony Narodowej Litwy Raimundasa Karoblisa i Zastępcę Ministra Obrony Ukrainy Ihora Dolgova. W rezultacie naszych dążeń, ministrowie podpisali Certyfikat potwierdzający gotowość trilateralnego dowództwa Brygady, w pełnej zgodności ze standardami NATO, do udziału w misjach pokojowych. Niniejszym deklarujemy, że od dziś Dowództwo LITPOLUKRBRIG jest „w gotowości do działań” , podkreślił płk Volodymyr Yudanov, Zastępca Dowódcy, przedstawiciel Sił Zbrojnych Ukrainy.

W treści Certyfikatu zapisane jest, iż „biorąc pod uwagę wyniki oceny dokonanej przez Międzynarodową Grupę Certyfikującą, w trakcie Ćwiczenia Common Challenge-16, przy zastosowaniu procedur Programu NATO „Oceny Zdolności Bojowej i Operacyjnej Dowództw i Jednostek Wojskowych” (ang. CREVAL) oraz narodowe ograniczenia, Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada jest zdolna do wykonywania swoich mandatowych zadań.”

PODCASTY I GALERIE