Litewski major odebrał „Gwiazdę Afganistanu” z rąk ambasadora RP

Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński w imieniu prezydenta Polski odznaczył we wtorek (21 lutego) majora wojska litewskiego Mangirdasa Vaznysa „Gwiazdą Afganistanu“.

zw.lt
Litewski major odebrał „Gwiazdę Afganistanu” z rąk ambasadora RP

Fot. Ambasada RP na Litwie

Vaznys został odznaczony za zasługi we współdziałaniu z żołnierzami Wojska Polskiego w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistan. Prezydent Polski Andrzej Duda odpowiednie postanowienie podpisał 13 grudnia 2016 roku.

Gwiazda Afganistanu to polskie odznaczenie pamiątkowe przyznawane żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym, uczestnikom Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Odznaczenie, które jest jednym z odznaczeń wojskowych nadawanych w czasie pokoju może być nadane obywatelom innych państw współdziałających z Wojskiem Polskim.

Gwiazda Afganistanu to polskie odznaczenie pamiątkowe przyznawane żołnierzom Sił Zbrojnych i osobom cywilnym, uczestnikom Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Jest jednym z odznaczeń wojskowych, które nadawane są w czasie pokoju. Gwiazdę ustanowiono ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku.
Zgodnie z zasadami nadawania mogą ją otrzymać żołnierze, policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz osoby cywilne, za co najmniej jeden dzień nienagannej służby rozpoczętej w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Afganistan. Odznaczenie może zostać nadane również obywatelom innych państw współdziałających z Wojskiem Polskim.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE