Litewska kontrola zbrojeń w Rosji

Litewski przedstawiciel wojskowy wspólnie z grupą inspektorów z Łotwy wizytuje 25 brygadę zmotyryzowaną w Pskowie (Rosja).

BNS
Litewska kontrola zbrojeń w Rosji

Archiwum

Kontrola zbrojeń odbywa się zgodnie z Dokumentem Wiedeńskim z 1999 r. o środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa.

Dokument Wiedeński przewiduje przekazywanie rocznej informacji o konwencjonalnych siłach zbrojnych, w tym ich organizacji i uzbrojeniu oraz planowaniu obronnym, a także inspekcje i obserwacje manewrów wojskowych. Dodatkowo przewiduje on także mechanizmy konsultacyjne pozwalające rozpraszać obawy państw odnośnie nietypowej aktywności konwencjonalnych sił zbrojnych.

W tym roku jest to pierwsza wizyta wojska litewskiego na terytorium Rosji.

PODCASTY I GALERIE