KE przedstawiła propozycje ws. walki z terroryzmem

Komisja Europejska przedstawiła w środę propozycje ws. zwalczania finansowania terroryzmu oraz wzmocnienia Systemu Informacyjnego Schengen, tak by poprawić wymianę informacji na temat wjeżdżających do UE i zwiększyć bezpieczeństwo Europy.

PAP
KE przedstawiła propozycje ws. walki z terroryzmem

Fot. PAP

Pakiet propozycji został zaprezentowany dwa dni po zamachu na terenie jarmarku bożonarodzeniowego w Berlinie, w którym zginęło 12 osób. Unijny komisarz ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Awramopolus nawiązując do tego ataku podkreślał, że Europejczycy nie mogą porzucać swojego stylu życia i wartości definiujących otwarte społeczeństwa, a kraje UE powinny działać solidarnie.

Aby im to umożliwić, Komisja zaproponowała ustanowienie minimalnych zasad ws. definicji przestępstw kryminalnych i sankcji dotyczących prania pieniędzy. Cel to usunięcie luk i uniemożliwienie przestępcom wykorzystywania różnic między przepisami poszczególnych krajów.

„Dziś każdy z krajów inaczej podchodzi do kryminalizowania prania brudnych pieniędzy. W rezultacie władze sądownicze i śledcze spotykają się z trudnościami, jeśli chodzi o przypadki, które mają wymian transgraniczny” – zwracał uwagę komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King.

Dlatego KE zaproponowała nową dyrektywę w sprawie kryminalizacji prania pieniędzy, której celem ma być usunięcie przeszkód dla transgranicznej współpracy sądowej i policyjnej przez przyjęcie unijnych przepisów.

Komisja chce też wdrożenia rozporządzenia w sprawie kontroli środków pieniężnych. Zgodnie z jego założeniami zaostrzona miałaby być kontrola przewożonej gotówki w przypadku osób wjeżdżających lub wyjeżdzających z UE z 10 tys. euro.

Bruksela chce też dać możliwość działań odpowiednim władzom w przypadku kwot niższych niż 10 tys. euro, jeżeli istnieje podejrzenie działalności przestępczej. Projekt regulacji przewiduje ponadto rozszerzenie kontroli celnych na pieniądze przesyłane w paczkach pocztowych lub przesyłkach oraz na cenne towary, takie jak złoto, czy przedpłacone karty płatnicze.

Komisja proponuje też usprawnienia w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zamrażania i konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej. Zmiany przewidują m.in. rozszerzenie uznawania nakazów, tak by obejmowały one konfiskaty od innych osób związanych z przestępcą oraz konfiskaty w przypadku nieskazania przestępcy, na przykład z powodu śmierci lub ucieczki.

Drugim elementem wzmacniającym bezpieczeństwo mają być zmiany dotyczące Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). To najczęściej stosowany systemem wymiany informacji służący do zarządzania granicami i zapewniania bezpieczeństwa w Europie. W 2015 r. przesłano do niego 2,9 mld zapytań.

KE chce m.in. przyznać Europolowi pełny dostęp do systemu, wprowadzić nową kategorię wpisów dotyczących „nieznanych osób poszukiwanych” i umożliwić wydawanie wpisów prewencyjnych, dotyczących dzieci, które są zagrożone uprowadzeniem (teraz są powiadomienia dotyczące zaginionych dzieci).

SIS wspiera kontrole na granicach zewnętrznych i usprawnia ściganie przestępstw i współpracę sądową w 29 państwach w Europie. Zawiera on informacje dotyczące osób, które nie mają prawa wjazdu lub pobytu na terytorium strefy Schengen, osób poszukiwanych w związku z działalnością przestępczą i osób zaginionych, a także informacje dotyczące skradzionych przedmiotów, takich jak np. samochody.

Aby nowe przepisy weszły w życie, muszą się na nie zgodzić państwa członkowskie w Radzie UE i Parlament Europejski.

PODCASTY I GALERIE