Jauniškis: Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa będą ćwiczenia Zapad

Podstawowym wyzwaniem dla bezpieczeństwa państwowego w tym roku będą organizowane na Białorusi i w Rosji ćwiczenia wojskowe Zapad 2017 - ocenia szef Państwowego Departamentu Bezpieczeństwa Darius Jauniškis.

BNS
Jauniškis: Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa będą ćwiczenia Zapad

Fot. BNS/Lukas Balandis

Przestrzega on przed skalą tych ćwiczeń i tłmaczy, że zazwyczaj bywają one skierowane przeciwko NATO.

W trakcie trwania ćwiczeń, wywiad państwowy będzie musiał, zdaniem Jauniškisa, obserwować, czy działania szkolenia będą miały charakter obronny, czy ofensywny.

Ostatni raz ćwiczenia Zapad były organizowane w 2013 roku, brało w nich udział około 10 tys. żołnierzy.

Dzisiaj szef Departamentu Bezpieczeństwa przedstawił sejmowemu Komitetowi Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony ocenę zagrożeń dla państwa.

Jak powiedział, sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego niewiele się zmieniła od tej, opisanej przed rokiem w sprawozdaniu departamentu. Wówczas jako główne zagrożenia wskazano ambicje imperialistyczne i agresywną politykę zagraniczną Rosji, wrogą politykę informacyjnę, próby wzniecania niechęci mniejszości narodowych wobec państwa.

PODCASTY I GALERIE