Instruktorzy z Gwardii Narodowej szkolą żołnierzy LITPOLUKRBRIG

W Lublinie rozpoczęły się dwutygodniowe warsztaty z udziałem Gwardii Narodowej stanu Illinois.

zw.lt
Instruktorzy z Gwardii Narodowej szkolą żołnierzy LITPOLUKRBRIG

Fot. litpolukrbrig.wp.mil.pl

Instruktorzy z Gwardii Narodowej stanu Illinois przybyli do Dowództwa Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady aby podzielić się swoją fachową wiedzą i doświadczeniem w zakresie planowania i prowadzenia działań operacyjnych, między 9 a 19 maja 2017 roku.

Warsztaty, które będą trwać około dwóch tygodni są prowadzone w Lublinie. W trakcie części teoretycznej, instruktorzy przeprowadzą wykłady oraz poprowadzą dyskusje ściśle związane z obszarami warsztatów.

Część praktyczna pozwoli żołnierzom z Litwy, Polski i Ukrainy na zapoznanie się z poglądem oficerów Gwardii Narodowej stanu Illinois w aspekcie przeprowadzania wojskowego procesu decyzyjnego, którego celem jest powodzenie operacji wojskowych.

PODCASTY I GALERIE