Generał Hodges na Litwie

Z wizyta na Litwę przybywa dzisiaj kończący służbę generał Ben Hodges - dowódca naczelny sił lądowych USA w Europie.

Generał Hodges na Litwie

Fot. PAP/Marcin Bielecki

W ciągu dwóch dni przebywania w naszym kraju amerykański generał będzie miedzy innymi obserwował przebieg ćwiczeń Geležinis vilkas 2, z przedstawicielami resortu obrony omówi działania rozmieszczonego na Litwie międzynarodowego batalionu NATO oraz planowane na przyszły rok ćwiczenia wojskowe.

Ostatnio generał Hodges składał wizytę na Litwie we wrześniu. Niedawno generał Hodges wyraził nadzieję, że wynosząca obecnie 30 tys. liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących na kontynencie europejskim nie ulegnie na razie zmianie.

PODCASTY I GALERIE