Generał amerykański Richard J. Hayes zapoznał się z pracą LITPOLUKRBRIG

Generał dywizji Richard J. Hayes, Jr., Dowódca Gwardii Narodowej stanu Illinois wraz z delegacją przebywał w dniu 28 marca 2017 r. w Lublinie celem poznania specyfiki i zasad funkcjonowania Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady.

zw.lt
Generał amerykański Richard J. Hayes zapoznał się z pracą LITPOLUKRBRIG

Fot. http://litpolukrbrig.wp.mil.pl

Dowódca LITPOLUKRBRIG płk dypl. Zenon Brzuszko powitał gości oraz wyraził przekonanie, że obecne spotkanie pozwoli na dalsze zacieśnienie współpracy dwustronnej. Zastępca dowódcy płk Volodymyr Yudanov i szef sztabu ppłk Eligijus Senulis zapoznali amerykańskich przedstawicieli z narodowymi komponentami Wielonarodowej Brygady oraz możliwościami jej przyszłych działań.

W trakcie wizyty oficerowie Wielonarodowej Brygady oraz gen. Richard J. Hayes i jego delegacja omówili obszary dalszej możliwej współpracy, które koncenrują się w szkoleniu, warsztatach i wymianie doświadczeń ze specjalistami z Gwardii Narodowej stanu Illinois.

„LITPOLUKRBRIG jest młodą strukturą, która dąży do gromadzenia, czerpania doświadczeń i korzystania z jak najlepszych wzorców, które stosują siły zbrojne czołowych armii świata. Takie podejście otwiera wiele drzwi i stworya możliwość zdobycia wysokiego poziomu zaawansowania. Stąd jesteśmy naprawdę zadowoleni, że nasi partnerzy z armii amerykańskiej chętnie dzielą się swoją wiedzą w trakcie naszych szkoleń, a to pozwala nam stać się lepszymi żołnierzami „, podsumował wizytę płk dypl. Zenon Brzuszko.

PODCASTY I GALERIE