Bezpieczeństwo
zw.lt

Gen. Žukas w Polsce: Jesteśmy nie tylko sojusznikami, ale również sąsiadami

Szefowie Sztabów Generalnych Wojska Polskiego oraz Wojska Litewskiego gen. Leszek Surawski oraz gen. Jonas Vytautas Žukas postanowili wzmocnić współpracę między dwoma krajami.

Gen.  Žukas w Polsce: Jesteśmy nie tylko sojusznikami, ale również sąsiadami
Fot. Sławomir Ratyński

W dniach 20-21 czerwca gen. Jonas Vytautas Žukas przebywał z oficjalną wizytą w Polsce. „Postanowiliśmy, że w dzisiejszej sytuacji, będąc nie tylko sojusznikami, ale również sąsiadami, musimy wzmocnić współpracę i polepszać wzajemne relacje” – napisał w oświadczeniu Žukas.

Podczas spotkania oprócz oceny zagrożeń wynikających z aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie Europy Wschodniej, omówiono także korzyści płynące ze wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO w Polsce w ramach eFP (Enhanced Forward Presence), w tym ćwiczeń poświęconych obronie „przesmyku suwalskiego”.

Istotnym punktem w dyskusji była ocena korzyści wynikających z podpisania porozumienia o współpracy 15. Brygady Zmechanizowanej z Giżycka z litewską brygadą zmechanizowaną „Żelazny Wilk”. Obaj generałowie wyrazili przekonanie, że zacieśnienie współpracy będzie stanowić platformę do organizacji wspólnych szkoleń i zapewni wzrost interoperacyjności.

W trakcie spotkania strona polska podzieliła się doświadczeniami z udziału w operacjach i inicjatywach sojuszu.

Podczas pobytu w Warszawie gen. Žukas złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Wojskowa współpraca Polski i Litwy od lat systematycznie się rozwija, zarówno na poziomie polityczno-strategicznym, operacyjnym, jak i taktycznym. Oprócz cyklicznych spotkań na szczeblu resortów obrony i sztabów generalnych polscy i litewscy żołnierze pełnili wspólnie służbę w operacjach sojuszniczych i unijnych. Polskie Siły Powietrzne regularnie pełnią dyżur w przestrzeni powietrznej Litwy i pozostałych państw bałtyckich, w ramach sojuszniczej misji Air Policing.