Gen. Žukas w Polsce: Jesteśmy nie tylko sojusznikami, ale również sąsiadami

Szefowie Sztabów Generalnych Wojska Polskiego oraz Wojska Litewskiego gen. Leszek Surawski oraz gen. Jonas Vytautas Žukas postanowili wzmocnić współpracę między dwoma krajami.

zw.lt

W dniach 20-21 czerwca gen. Jonas Vytautas Žukas przebywał z oficjalną wizytą w Polsce. „Postanowiliśmy, że w dzisiejszej sytuacji, będąc nie tylko sojusznikami, ale również sąsiadami, musimy wzmocnić współpracę i polepszać wzajemne relacje” – napisał w oświadczeniu Žukas.

Podczas spotkania oprócz oceny zagrożeń wynikających z aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie Europy Wschodniej, omówiono także korzyści płynące ze wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO w Polsce w ramach eFP (Enhanced Forward Presence), w tym ćwiczeń poświęconych obronie „przesmyku suwalskiego”.

Istotnym punktem w dyskusji była ocena korzyści wynikających z podpisania porozumienia o współpracy 15. Brygady Zmechanizowanej z Giżycka z litewską brygadą zmechanizowaną „Żelazny Wilk”. Obaj generałowie wyrazili przekonanie, że zacieśnienie współpracy będzie stanowić platformę do organizacji wspólnych szkoleń i zapewni wzrost interoperacyjności.

W trakcie spotkania strona polska podzieliła się doświadczeniami z udziału w operacjach i inicjatywach sojuszu.

Podczas pobytu w Warszawie gen. Žukas złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Wojskowa współpraca Polski i Litwy od lat systematycznie się rozwija, zarówno na poziomie polityczno-strategicznym, operacyjnym, jak i taktycznym. Oprócz cyklicznych spotkań na szczeblu resortów obrony i sztabów generalnych polscy i litewscy żołnierze pełnili wspólnie służbę w operacjach sojuszniczych i unijnych. Polskie Siły Powietrzne regularnie pełnią dyżur w przestrzeni powietrznej Litwy i pozostałych państw bałtyckich, w ramach sojuszniczej misji Air Policing.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej