Gen. Rajmund Andrzejczak nowym szefem Sztabu Generalnego WP

Gen. dyw. Rajmund Andrzejczak został mianowany szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; obejmie obowiązki 3 lipca, odbierze też awans na stopień generała broni - poinformowało w piątek BBN.

PAP
Gen. Rajmund Andrzejczak nowym szefem Sztabu Generalnego WP

Fot.PAP / Marcin Bielecki

Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji RP, mianował Andrzejczaka na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zgodnie z postanowieniem prezydenta Andrzejczak obejmie stanowisko 3 lipca 2018 r. – podało BBN.

Jednocześnie prezydent, na wniosek ministra obrony Mariusza Błaszczaka, z dniem 2 lipca br. odwołał generała Leszka Surawskiego ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego WP, w związku z planowanym przez niego zakończeniem służby wojskowej.

„Decyzja dotycząca zmiany na stanowisku szefa Sztabu Generalnego WP zapadła w wyniku konsultacji Prezydenta RP z prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim, ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz zainteresowanymi generałami” – podkreśliło BBN. Jednocześnie prezydent, na wniosek szefa MON, mianował gen. dyw. R. Andrzejczaka na stopień generała broni – zaznaczono.

Uroczystość wręczenia aktów mianowania oraz odwołania ze stanowiska, a także nominacji na kolejny stopień generalski odbędzie się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim; następnie z udziałem ministra obrony odbędzie się uroczystość wprowadzenia nowego szefa SGWP i przekazania obowiązków.

„Obecne zmiany na najwyższych stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP przebiegają w sposób planowy, po wcześniejszych konsultacjach i mają na celu dostosowanie kadry dowódczej do nowej struktury kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP” – podkreśliło BBN.

Do zmiany na stanowisku szefa SGWP odniosło się także MON. „Generał Rajmund Andrzejczak to doświadczony, sprawny i odpowiedzialny żołnierz. Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia wymagają, aby na czele Sztabu Generalnego stanął najlepszy z najlepszych, więc mój wybór mógł być tylko jeden” – powiedział minister obrony cytowany w komunikacie resortu.

Andrzejczak w środę objął stanowisko zastępcy szefa SGWP. Przedtem dowodził 12. Szczecińska Dywizją Zmechanizowaną.

Urodzony 29 grudnia 1967 r. w Świdnicy Śląskiej Andrzejczak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Armii Czeskiej, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie.

Służbę rozpoczął w 2. pułku piechoty w Giżycku, gdzie objął stanowisko służbowe dowódcy plutonu. W latach 1993-1996 dowodził kompanią czołgów w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. Później pełnił służbę w sekcjach rozpoznania i operacyjnej w 4. Suwalskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej.

W latach 1998-1999 służył na stanowisku szefa sztabu, a 2001-2003 zastępcy dowódcy Polsko-Litewskiego Batalionu Sił Pokojowych (LITPOLBAT); w latach 2003-2005 dowodził 1 batalionem pancernym Ułanów Krechowieckich w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej.

W latach 2003-2006 był zastępcą szefa Oddziału Operacyjnego G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych. Przez kolejne cztery lata był szefem Oddziału Operacyjnego w Iraku i Dowódcą Polskich Sił Zadaniowych/Polskiego Kontyngentu Wojskowego IV i V zmiany w Afganistanie. Między misjami w latach 2008-2010 służył jako zastępca dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu.

W latach 2010-2012 służył w 2. Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie jako asystent szefa sztabu korpusu. W 2011 roku odebrał nominację na pierwszy stopień generalski – generała brygady, a w 2012 roku objął dowodzenie 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu.

Od 8 grudnia 2014 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy–szefa sztabu 12. Dywizji Zmechanizowanej, a od 2 maja 2016 roku został wyznaczony na dowódcę tego związku taktycznego.15 sierpnia 2016 r. został awansowany na generała dywizji.

Za służbę w polskich kontyngentach wojskowych został odznaczony Krzyż Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego II klasy, Gwiazdą Iraku i Gwiazdą Afganistanu, został także odznaczony srebrnymi medalami Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny oraz Za Zasługi dla Obronności Kraju.

W czwartek prezydent Andrzej Duda zapowiedział zmiany kadrowe związane z przygotowywaną przez BBN i MON reformą systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Zmiany w obowiązującym od 2014 r. systemie kierowania i dowodzenia armią, które powierzyły Sztabowi Generalnemu funkcje planowania strategicznego, lecz nie dowodzenia, były jedną z pierwszych zapowiedzi MON po wygranych przez PiS wyborach 2015 r.

Przygotowany przez MON i BBN projekt zmian ustawowych przewiduje przywrócenie szefowi SGWP roli pierwszego dowódcy. W dalszej kolejności zapowiedziano przywrócenie odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, zlikwidowanych poprzednią reformą.

PODCASTY I GALERIE