Bezpieczeństwo
PAP

Fundusze unijne na obronność – po raz pierwszy w historii

Europejska Agencja Obrony i Komisja Europejska podpisały porozumienie, otwierające drogę do finansowania – pierwszy raz w historii – projektów obronnych z funduszy Unii Europejskiej.

Podpisanie umowy oznacza „zielone światło” dla rozpoczęcia realizacji pierwszego w historii, zakrojonego na szeroką skalę planu finansowania zdolności obronnych z funduszy Unii Europejskiej.

Europejska Agencja Obrony podkreśla, że sygnowanie porozumienia oznacza, iż EDA „natychmiast” rozpocznie wdrażanie działań przygotowawczych. Zaproszenie do składania ofert zostanie ogłoszone już 7 czerwca.

Niemal trzy tygodnie później, bo 27 czerwca zostanie zorganizowany „Dzień Informacyjny”. W jego trakcie przedstawiciele przemysłu obronnego i placówek naukowych będą mogli zapoznać się z programem.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!