Finowie nie chcą do NATO

Ponad 60 proc. Finów sprzeciwia się członkostwu ich kraju w NATO. Jednocześnie ponad 80 proc. za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa uznaje kryzys uchodźczy oraz międzynarodowy terroryzm - wynika z opublikowanego w środę badania.

PAP
Finowie nie chcą do NATO

Fot. PAP

Przeprowadzenie badania zleciła parlamentarna komisja planowania informacji obronnych (MTS). Przedstawiona w środę publikacja dotyczy opinii fińskiego społeczeństwa na temat polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronnej.

Na pytanie, czy Finlandia powinna być członkiem NATO, pozytywnej odpowiedzi udzielił tylko co piąty respondent (22 proc.; w 2016 r. poparcie było na poziomie 25 proc.). Negatywnie odpowiedziało 62 proc. (w 2016 r. 61 proc.). Jednocześnie 17 proc. nie potrafiło wyrazić swojego poglądu na ten temat (w 2016 r. 14 proc.).

Komisja spytała także, jaki wpływ na bezpieczeństwo Finlandii mają takie organizacje międzynarodowe, jak ONZ (61 proc. pozytywnych odpowiedzi), Unia Europejska (60 proc.), czy Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (44 proc.).

W kontekście NATO pozytywnie o wpływie Sojuszu na bezpieczeństwo Finlandii wypowiedział się co czwarty badany, prawie tyle samo stwierdziło, że wpływ jest negatywny. Natomiast 30 proc. wskazało, że wpływ jest i pozytywny, i negatywny.

PODCASTY I GALERIE