Delegacja Brygady Południowo-Wschodnioeuropejskiej (SEEBRIG) z wizytą w LITPOLUKRBRIG

16 maja 2017 r. gen. bryg. Faruk Metin - Dowódca Brygady Południowo-Wschodnioeuropejskiej, wraz z swoją delegacją złożoną z trzech oficerów odwiedził Dowództwo Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady.

zw.lt
Delegacja Brygady Południowo-Wschodnioeuropejskiej (SEEBRIG) z wizytą w LITPOLUKRBRIG

Fot. litpolukrbrig.wp.mil.pl

Płk Zenon Brzuszko – Dowódca LITPOLUKRBRIG, płk Volodymyr Yudanov.

– Zastępca Dowódcy oraz ppłk Eligijus Senulis – Szef Sztabu powitali delegację SEEBRIG. W trakcie zorganizowanego spotkania omówili istotne kwestie dwustronnej współpracy.

Ponadto, dostojni goście uczestniczyli w otwartej dyskusji z kluczowym personelem LITPOLUKRBRIG na temat bieżącej działalności, w strukturze Dowództw LITPOLUKRBRIG i SEEBRIG. Po zapoznaniu się z infrastrukturą LITPOLUKRBRIG oraz miejscami pracy, podzielili się rozwiązaniami w kwestii pokonywania wspólnych wyzwań przy stosowaniu procedur operacyjnych oraz dowodzeniu jednostkami afiliowanymi w trakcie ćwiczeń.

Dowódca Brygady Południowo-Wschodnioeuropejskiej wraz z delegacją mieli możliwość odwiedzić rozwinięte Stanowisko Dowodzenia w trakcie przebiegającego treningu sztabowego prowadzonego przez sztab Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady przy wsparciu żołnierzy Gwardii Narodowej stanu Illinois.

“SEEBRIG i LITPOLUKRBRIG są bratnimi jednostkami, które oczekują na kontynuowanie obustronnej przyjaźni, zacieśnianie więzów oraz dalszą współpracę. Jest to nasz piąty kontakt o charakterze roboczym i należy podkreślić, że jesteśmy dwoma dobrymi przykładami wielonarodowej jedności wysiłków na rzecz pokoju. Stąd, w ramach naszej współpracy Brygada Południowo-Wschodnioeuropejska oraz Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada będą planować obustronne przedsięwzięcia szkoleniowe, będące dodatkowym wkładem do cyklicznych ćwiczeń pk. SEVEN STARS oraz MAPLE ARCH. Będziemy wspólnie pracować, szkolić się oraz demonstrować nasze zgranie w osiąganiu wspólnych celów.” powiedział płk Zenon Brzuszko.

Na zakończenie wizyty gen. bryg. General Faruk Metin złożył wpis do Księgi pamiątkowej LITPOLUKRBRIG oraz uczestniczył w prezentacji infrastruktury oraz wybranego sprzętu Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady.

Brygada Południowo-Wschodnioeuropejska (ang. South-Eastern Europe Brigade – SEEBRIG) – wielonarodowa brygada regionalnej organizacji międzynarodowej Wielonarodowych Sił Pokojowych Europy Południowo-Wschodniej (MPFSEE), przeznaczona do udziału w operacjach pokojowych.

W związku z niestabilną sytuacją na Bałkanach, jak i ogólnym wzrostem liczby operacji pokojowych na świecie, ministrowie obrony Albanii, Bułgarii, Grecji, Macedonii, Rumunii, Turcji i Włoch 16 września 1998 podpisali porozumienie o utworzeniu Wielonarodowych Sił Pokojowych Europy Południowo-Wschodniej (MPFSEE).

Ustalono wtedy, że MPSEE będzie składać się z liczącej 5000 żołnierzy brygady, oficjalnie sformowanej 21 sierpnia 1999. Pełną gotowość bojową jednostka osiągnęła 1 maja 2003 i we współpracy z NATO i OBWE rozpoczęła przygotowania do działań pokojowych.

W tym celu SEEBRIG brała udział w wielu ćwiczeniach i manewrach, jak Combined Endeavor (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009) czy Seven Stars (2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008), co pozwoliło jej na otrzymanie w 2004 rekomendacji do uczestnictwa w NATO-wskich operacjach pokojowych od samego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie.

6 lutego 2006 (zgodnie z ustaleniami z grudnia 2005) oddziały SEEBRIG rozpoczęły służbę w Międzynarodowych Siłach Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie. Brygada wystawiła do niej sztab Wielonarodowej Brygady Kabul (101 żołnierzy) i dwie kompanie piechoty (215 Rumunów i 30 Turków), łącznie 346 osób (z czego 233 z Rumunii, będącej państwem-gospodarzem SEEBRIG). Misję zakończyli 6 sierpnia 2006. Po powrocie SEEBRIG wrócił do poprzednich działań. Polegają one głównie na corocznym organizowaniu od 1 do 3 ćwiczeń i uczestniczeniu w podobnej liczbie manewrów organizowanych przez inne państwa lub organizacje.

Decyzja o uczestnictwie SEEBRIG w operacji pokojowej podejmowana jest na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony i szefów sztabów generalnych państw-członków MPFSEE. Organem wykonawczym jest Polityczno-Wojskowy Komitet Sterujący, zbierający się dwa razy do roku i składający się z delegatów państw-członków.

PODCASTY I GALERIE