Budżet obronny Polski rekordowy pod względem kwoty

Tegoroczny budżet obronny jest rekordowy pod względem kwoty – powiedział we wtorek dyrektor departamentu budżetowego MON gen. dyw. Sławomir Pączek, przedstawiając informację senackiej komisji obrony.

PAP
Budżet obronny Polski rekordowy pod względem kwoty

Fot. Roman Niedźwiecki

Pączek powiedział, że budżet, ustalony zgodnie z formułą 2 proc. PKB roku planistycznego na poziomie 41,4 mld zł, jest „rekordowy w sensie kwotowym”. Z pozostających w dyspozycji ministra obrony środków znaczna część (blisko 27 proc. wydatków obronnych) to wydatki majątkowe, a wśród nich nakłady na modernizację techniczną, które w tym roku wzrosną o 13,3 proc.

Pączek zaznaczył, że choć procentowy udział wydatków majątkowych jest niższy niż w 2017 r., to kwota, w związku ze wzrostem całego budżetu, jest wyższa.

Największa część budżetu obronnego – ponad 40 mld zł – pozostaje w dyspozycji ministra obrony.

Przeważająca część budżetu – prawie 32 mln zł – jest przeznaczona na zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic.

Jak poinformował gen. Pączek, budżet zaplanowano przy zakładanym wzroście cen o 2,3 proc., a emerytur i rent – o 2,7 proc.

Zakup środkow bojowych, mundurów i paliw

Dodał, że nie planuje się podwyższenia uposażeń żołnierzy ani wynagrodzeń dla pracowników, nie przewiduje się także wzrostu liczby emerytów – jest ich obecnie 162 tys., a średnie świadczenie wynosi nieco ponad 3 tys. zł brutto.

Prawie 3 mld zł przewidziano na zakup środków bojowych, mundurów, paliw i sprzętu medycznego. Na wydatki bieżące i szkolenie przeznaczono ponad 7 mld zł, czyli 18,3 proc. budżetu.

Na nieco niższym poziomie niż w roku ubiegłym jest centralny plan inwestycji budowalnych, co wynika – jak powiedział szef departamentu budżetowego – z zakończenia wielu inwestycji; w tym roku planuje się rozpoczęcie 150 nowych.

Inwestycje w system obrony powietrznej oraz systemy wsparcia

Spadek nastąpił także w inwestycjach we wspólną sojuszniczą infrastrukturę, co wynika z ukończenia większości projektów w ramach programu inwestycji NATO (NSIP).W centralnych planach rzeczowych największe środki przewidziano na inwestycje w system obrony powietrznej oraz systemy wsparcia i zobrazowania pola walki. Wiele inwestycji to remonty, modernizacja koszar i obiektów szkoleniowych, modernizacja składów lotniskowych.

Na wydatki związane z obronnością w innych działach poza MON zagwarantowano 795 mln zł – na naukę i prace badawczo-rozwojowe, program mobilizacji gospodarki, plan przygotowań obronnych, wydziały wojskowe prokuratur, a także na modernizację policji i straży granicznej.

W ubiegły czwartek Sejm uchwalił budżet na bieżący rok. Zakłada on, że deficyt nie przekroczy 41,5 mld zł, przy dochodach w wysokości 355,7 mld zł i wydatkach na poziomie 397,2 mld zł.

PODCASTY I GALERIE