Błaszczak: Wspólnota euroatlantycka musi być solidarna wobec współczesnych zagrożeń

„Wierzę, że tutaj, w Warszawie, mamy dobre miejsce do omawiania ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem Sojuszu, w naszym regionie i poza nim. Można to uznać za jeden z koncepcyjnych wkładów regionu w obecną debatę, zwłaszcza wśród członków NATO o tym, jak wzmocnić nasze odstraszanie i obronę oraz naszą odporność na kluczowe zagrożenia”- powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej RP w przemówieniu otwierającym tegoroczny panel obronny konferencji Warsaw Security Forum.

gov.pl
Błaszczak: Wspólnota euroatlantycka musi być solidarna wobec współczesnych zagrożeń

Fot. Leszek Chemperek/CO MON

Warsaw Security Forum to odbywająca się już po raz ósmy, międzynarodowa konferencja, z udziałem kilkudziesięciu ministrów, kilkuset dyplomatów, liderów i ekspertów polityki międzynarodowej oraz przedstawicieli przemysłu obronnego.

„Dobrym punktem wyjścia do zdefiniowania jakiejkolwiek koncepcji i właściwości obronnych jest zawsze odpowiednia i uczciwa ocena zagrożenia. Jest to jeszcze ważniejsze w dzisiejszych czasach, kiedy środowisko bezpieczeństwa w Europie i wielu innych regionach stało się bardziej niestabilne i mniej przewidywalne niż jeszcze kilka lat temu. Przepowiadany kilkadziesiąt lat temu „koniec historii” nie nadszedł – wręcz przeciwnie, historia przyspieszyła. Nie wiemy dokładnie, jak rozwiną się wydarzenia, ale właśnie dlatego musimy być przygotowani na różne scenariusze, nawet te ostre i niechciane”

– mówił podczas otwarcia konferencji minister Mariusz Błaszczak.

Szef MON w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na ulegający znacznemu pogorszeniu krajobraz bezpieczeństwa w Europie, będący wynikiem prowadzonej polityki zagranicznej i obronnej ze strony Rosji. Jako przykład tej polityki minister przywołał niedawno zakończone ćwiczenie strategiczne Zapad-21 w pobliżu granic NATO, będące przykładem wyraźnej demonstracji stale rozwijającej się siły militarnej Rosji. Na przykładzie wydarzeń w Gruzji w 2008 roku i na Ukrainie w 2014 roku szef MON podkreślił złożoność środków nowoczesnej wojny, w tym szkodliwego potencjału narzędzi hybrydowych. Przywołał też przykład kolejnych zagrożeń bezpieczeństwa.

„Dzisiejsza sytuacja na granicach Polski, Litwy i Łotwy z Białorusią jest przykładem możliwości dla wrogich aktorów próbujących osłabić i podważyć nasze bezpieczeństwo. W połączeniu z działaniami wojskowymi, takimi jak ćwiczenia na dużą skalę czy dyslokacja systemów ofensywnych w pobliżu granic NATO, środki te mogą znacząco przyczynić się do eskalacji, a tym samym osłabienia bezpieczeństwa NATO i UE”

– mówił minister Mariusz Błaszczak.

„Od początku naszego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim NATO jest głównym filarem bezpieczeństwa i obronności Polski. Ta zasada pozostaje niezmieniona. Jednak nie wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa powinny być rozwiązywane przez NATO. Sojusz musi być gotowy do podjęcia tych najbardziej wymagających, określonych w niedawnej Strategii Wojskowej NATO, zwłaszcza obrony zbiorowej. Jednak pozostali aktorzy, jak Unia Europejska, również powinni odegrać swoją rolę, niemniej jednak z jasnym podziałem pracy i jasnymi priorytetami”

– podkreślał szef MON.

W swoim wystąpieniu minister zaznaczył, że Polska podejmuje znaczne wysiłki w celu zbudowania zdolnych sił zbrojnych, gotowych przyczynić się do wiarygodnego odstraszania i obrony Polski i regionu, a przez to stanowić wiarygodną siłę do obrony zbiorowej. Przytoczył także, niektóre już bardzo zaawansowane, programy modernizacyjne dla Sił Zbrojnych RP.

„W dzisiejszym złożonym środowisku bezpieczeństwa żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie prowadzić swojej polityki bezpieczeństwa i obrony. Stabilność i bezpieczeństwo międzynarodowe można osiągnąć jedynie poprzez połączenie wysiłków krajowych i międzynarodowych. Polska jest gotowa wziąć udział w tworzeniu bezpieczniejszego NATO, jako samodzielny współpracownik i jako zaangażowany członek struktur wielonarodowych. Aktywnie uczestnicząc w inicjatywach NATO i będąc członkiem Unii Europejskiej, Polska inwestuje również samodzielnie w bezpieczeństwo i obronność, aby polskie Siły Zbrojne były gotowe i zdatne do tego celu. To jest jeden z celów, do których realizacji nasz rząd jest mocno zaangażowany”

– podsumował minister.

Warszawskie Forum Bezpieczeństwa to cykliczna impreza organizowana od 2014 r. przez Fundację Pułaskiego (polski think-tank specjalizujący się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym), a od 2020 r. także przez German Marshall Fund (amerykańska organizacja pozarządową skupiającą się na współpracy transatlantyckiej).

Warsaw Security Forum (Warszawskie Forum Bezpieczeństwa) to wiodąca europejska platforma poświęcona współpracy transatlantyckiej, skoncentrowana na wypracowywaniu odpowiedzi na wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa.

Partnerami strategicznymi tegorocznej edycji Forum są Sekretariat NATO oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

PODCASTY I GALERIE