Błaszczak: NATO adaptuje się do wyzwań pod wpływem agresywnej polityki Rosji

Komitet Wojskowy NATO ma do odegrania ważna rolę, Sojusz po raz kolejny adaptuje się do nowych wyzwań pod wpływem agresywnej polityki Rosji oraz szerokiego spektrum zagrożeń płynących z kierunku południowego – powiedział w sobotę szef MON Mariusz Błaszczak.

PAP
Błaszczak: NATO adaptuje się do wyzwań pod wpływem agresywnej polityki Rosji

Fot. PAP

Minister obrony narodowej otworzył w Warszawie konferencje Komitetu Wojskowego NATO.

Minister wskazał, że Komitet Wojskowy NATO zebrał się w Polsce po raz pierwszy od 2006 r. „Spotkanie to ma również wymiar symboliczny z uwagi na setną rocznice odzyskanie przez Polskę niepodległości, która to niepodległość została nam odebrana pod koniec osiemnastego wieku. Jest to również setna rocznica ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego” – powiedział.

Akcentował historyczną rolę Komitetu Wojskowego jako jednej z dwóch struktur obecnych od początku istnienia NATO. „Traktat Waszyngtoński sam w sobie, bez instytucjonalizacji, bez stworzenia gęstej sieci współpracy praktycznej i wojskowej, nie zapewniłby trwałego bezpieczeństwa Europy Zachodniej w okresie Zimnej Wojny, jej scalenia w sferze bezpieczeństwa i obronności oraz stworzenia prawdziwej wspólnoty interesów między sojusznikami europejskimi i amerykańskimi” – stwierdził.

Szef MON ocenił, że nie byłyby bez Komitetu możliwe zmiany, które zaszły – m.in. zrzucenie przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej jarzma komunizmu oraz scalenie ich z resztą kontynentu. „Nie jest przesadą stwierdzenie, że w tych wszystkich procesach ważną rolę odebrały władze wojskowe Sojuszu, z Komitetem Wojskowym na czele. Rolę aktywną, bo wykraczająca poza prostą realizację decyzji politycznych” – powiedział.

Minister obrony podkreślił jednocześnie, że o roli Komitetu Wojskowego NATO nie można mówić jedynie w ujęciu historycznym. „Jest on ważny również dziś, gdy NATO po raz kolejny adaptuje się do nowych wyzwań, pod wpływem agresywnej polityki Rosji oraz szerokiego spektrum zagrożeń płynących z kierunku południowego” – stwierdził.

„To dobrze, że Sojusz kieruje się w praktyce zasadą 360 stopni. Dowodzą tego decyzje podjęte na ostatnich szczytach. Ważne, by wszyscy sojusznicy byli usatysfakcjonowani z działań NATO, by dawało ono możliwość odpowiedzi nam wszystkim. Oczywiście we współpracy z innymi organizacjami, takimi jak Unia Europejska” – wskazał.

Komitet Wojskowy jest najwyższym organem wojskowym NATO. Formalne spotkania na poziomie szefów sztabów/obrony państw członkowskich odbywają się trzy razy do roku, w tym dwa razy (wiosna, jesień) w kwaterze głównej NATO w Brukseli i raz w wybranej stolicy państwa członkowskiego. W tym roku gospodarzem spotkania jest Warszawa.

Komitet przekłada wytyczne polityczne na decyzje wojskowe. Szefowie obrony doradzają też Radzie Północnoatlantyckiej – najwyższej władzy politycznej Sojuszu.

Tworzący Komitet szefowie obrony – zwykle są to szefowie sztabów generalnych – oraz strategiczni dowódcy, w tym naczelny dowódca sojuszniczych sił w Europie, naczelny dowódca ds. transformacji i przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów sił zbrojnych USA, omawiają tym razem kwestie gotowości, reagowania i modernizacji, a także zalecenia dotyczące przyszłych operacji NATO, ćwiczeń i działań, w tym bliższej współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

PODCASTY I GALERIE