Antonio Missiroli: Dla zapewnienia bezpieczeństwa kraje NATO i partnerskie muszą ze sobą współpracować

Wziął on udział, wraz z przedstawicielami resortów nauki, spraw zagranicznych i obronny, w inauguracji konferencji zorganizowanej w ramach programu NATO "Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa" w Akademii Sztuki Wojennej w warszawskim Rembertowie.

PAP
Antonio Missiroli: Dla zapewnienia bezpieczeństwa kraje NATO i partnerskie muszą ze sobą współpracować

Fot. BNS/Lukas Balandis

Jak powiedział Missiroli, główny cel programu to zbliżanie naukowców i ekspertów z krajów NATO i partnerskich i angażowanie ich w praktyczną współpracę. Chodzi o to – dodał – by dzielili się wiedzą i opracowywali rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa, wobec zmieniających się wyzwań.
 
Wiceminister nauki Piotr Dardziński powiedział, że program ma służyć zacieśnieniu współpracy między krajami NATO i partnerskimi, współpracy między ekspertami, instytucjami naukowymi, by kreowały one innowacje, zarówno technologiczne, jak i społeczne i środowiskowe, które mogą służyć budowaniu pokoju i bezpieczeństwa.
 
„Lepsze kontakty i więcej wielowymiarowej współpracy to prosta droga do bezpieczniejszego środowiska dla nas wszystkich, członków i partnerów” – podkreślał z kolei wiceszef MSZ Bartosz Cichocki.
 
Wiceminister obrony Tomasz Zdzikot zaznaczył, że Polska przeznacza 2 proc. PKB na obronność i zamierza zwiększyć te wydatki do 2,5 proc. PKB, co ma znaczenie także dla programów badawczo-rozwojowych.
 
NATO Science for Peace and Security Programme (SPS) obchodzi w tym roku 60-lecie ustanowienia. Projekty, w których uczestniczy Polska, dotyczą np. wykrywania śladów materiałów wybuchowych w ściekach, monitorowania zatopionej w Bałtyku amunicji, a także badania motywacji, jakimi kierują się terroryści.

PODCASTY I GALERIE