Ambasada RP zaprosiła na obchody Dnia Wojska Polskiego

W nowej siedzibie Ambasady RP w Wilnie odbyła się uroczystość obchodów Dnia Wojska Polskiego, w której wzięli udział akredytowani attaché obrony państw zagranicznych oraz przedstawiciele społeczności polskiej. Decyzją ministra obrony RP prezesowi Klubu Weteranów AK w Wilnie Stanisławowi Poźniakowi został nadany stopień kapitana.

zw.lt
Ambasada RP zaprosiła na obchody Dnia Wojska Polskiego

Fot. Roman Niedźwiecki

Witając zebranych attaché obrony RP na Litwie mjr Piotr Sadyś przypomniał, że Dzień Wojska Polskiego przypada na 15 sierpnia.

„Tego dnia 98 lat temu rozpoczęła się bitwa z bolszewicką Rosją, która najechała Polskę. Obserwatorzy i eksperci przewidywali łatwe zwycięstwo Sowietów. Dzięki posunięciom polskich żołnierzy Armia Czerwona została jednak pokonana. Było to tak nieoczekiwane, że wydarzenie to nosi nazwę Cudu nad Wisłą. Zwycięstwo to nie tylko pozwoliło zachować nowo odrodzoną niepodległość Polski, ale także powstrzymało ekspansję komunizmu na Europę Zachodnią, a w konsekwencji uratowało niepodległość wielu krajów w regionie. Co więcej, pokonanie bolszewickiej Rosji dało Polsce i Litwie prawie 20 lat stabilizacji i rozwoju” – podkreślił major Sadyś.

Wytłumaczył, że ambasada zaprosiła na oficjalne obchody Święta Wojska Polskiego we wrześniu właśnie dlatego, by móc powitać zebranych w odnowionym historycznym budynku Pałacu Paców.

„Jednak wrzesień to także bardzo ważny miesiąc w historii Polskich Sił Zbrojnych. Jednym z przykładów jest bitwa pod Orszą, gdzie w roku 1514 zjednoczone siły polskie i litewskie pokonały armię Księstwa Moskiewskiego, która były znacznie bardziej liczna. Zwycięskiimi siłami dowodził hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego Konstanty Ostrogski, którego imię w zeszłym roku nadano brygadzie litewsko-polsko-ukraińskiej. Jest to symbol tego, że mając niezawodnych sojuszników nie musimy obawiać się żadnych zagrożeń” – powiedział mjr Piotr Sadyś.

PODCASTY I GALERIE