67 proc. Polaków popiera stacjonowanie wojsk NATO w ich kraju

67 proc. Polaków opowiada się za stacjonowaniem w naszym kraju wojsk innych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego - wynika z przeprowadzonego pod koniec maja sondażu CBOS. To najwyższe dotychczas notowane przez ten ośrodek poparcie dla obecności NATO-wskich żołnierzy w Polsce.

PAP
67 proc. Polaków popiera stacjonowanie wojsk NATO w ich kraju

Wojska NATO w Polsce

Zdecydowane poparcie dla stacjonowania w Polsce wojsk innych państw NATO zadeklarowało 24 proc. badanych, a umiarkowane poparcie – 43 proc. Łączny odsetek 67 proc. zwolenników obecności wojskowej NATO w Polsce – 67 proc. – jest o 2 punkty proc. więcej niż przeprowadzonym w lutym ub.r. poprzednim badaniu na ten temat.

Przeciwnicy obecności żołnierzy Sojuszu na terytorium Polski stanowią natomiast 22 proc. ankietowanych – o 2 punkty proc. mniej niż w zeszłym roku. 17 proc. z nich sprzeciwia się jej w sposób umiarkowany, a 5 proc. zdecydowanie. 11 proc. respondentów nie miało zdania w tej kwestii – ich odsetek pozostał na tym samym poziomie, co w poprzednim badaniu.

Równocześnie z przeprowadzonego przed wiosenną sesją Zgromadzenia Parlamentarnego NATO (odbyła się w Warszawie w dniach 25-28 maja) sondażu CBOS wynika, że w tym roku wzrósł też – o 2 punkty proc. – odsetek Polaków przekonanych, że możemy być pewni zaangażowania sojuszników NATO-wskich w ewentualną obronę granic naszego kraju. Stanowisko takie podzieliło 61 proc. badanych, z czego 11 proc. uważa, że możemy być zdecydowanie pewni okazania solidarności przez sojuszników, a zdaniem 50 proc. jest to raczej pewne.

O tym, iż Polska nie może być pewna zaangażowania sojuszników w razie agresji na nasz kraj, przekonanych jest 29 proc. (25 proc. – raczej, 4 proc. – zdecydowanie) – o 1 punkt proc. więcej niż w 2017 r. 10 proc. respondentów – o 3 punkty proc. mniej niż w poprzednim badaniu – nie miało w tej kwestii zdania.

CBOS zbadał też w maju m.in. stanowiska Polaków ws. poparcia dla przynależności naszego kraju do Paktu Północnoatlantyckiego. Pozytywny stosunek do członkostwa Polski w NATO zadeklarowało 79 proc. – o 3 punkty proc. mniej niż w zeszłym roku – z czego 43 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie popieram”, a 36 proc. – „raczej popieram”. 3 proc. ankietowanych opowiedziało się z kolei przeciwko członkostwu Sojuszu (2 proc. raczej, 1 – zdecydowanie). Poziom nastrojów antynatowskich pozostał tym samym na niezmienionym poziomie wobec lutego ub.r. O 4 proc. wzrósł od czasu ostatniego badania odsetek badanych obojętnych wobec członkostwa Polski w Sojuszu, który wyniósł w maju 14 proc.

Pytani, czy w obecnej chwili polska niepodległość jest zagrożona, 40 proc. ankietowanych przez CBOS udzieliło odpowiedzi twierdzącej (spadek o 1 punkt proc.), zaś 48 proc. wyraziło przekonanie, iż takie zagrożenie nie istnieje (wzrost o 1 punkt proc.). 12 proc. respondentów (bez zmian) nie zajęło w tej kwestii stanowiska.

CBOS zapytał ponadto swoich ankietowanych o to, czy boją się, że działania państw NATO na terenie Syrii mogą doprowadzić do konfliktu z Rosją. Tego typu obawy podzieliło 59 proc. badanych (51 proc. raczej, 8 proc. zdecydowanie); takiego obrotu spraw nie obawia się z kolei 24 proc. respondentów (20 proc. raczej się nie obawia, 4 proc. – zdecydowanie się nie obawia), a 17 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Poprzednio o obawy dot. możliwego konfliktu pomiędzy państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego a Rosją CBOS zapytał na przełomie czerwca i lipca 2016 r. Od tamtego czasu o 3 punkty proc. wzrósł odsetek badanych, którzy boją się takiego konfliktu, a o 1 punkt proc. spadł odsetek deklarujących takie obawy.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 10–17 maja 2018 r. na liczącej 1121 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PODCASTY I GALERIE