Wilno rozbudowuje swoją infrastrukturę sportową: zostanie zaprojektowany Maneż Lekkoatletyczny w Żyrmunach

Samorząd Miasta Wilna i Wileńskie Przedsiębiorstwo Rozwoju podpisały porozumienie w sprawie projektu Maneżu Lekkoatletycznego w Żyrmunach. Maneż zaprojektuje MB „Syrus” pod nazwą „IMPLMNT architects”. Wstępny projekt zgłoszony przez firmę w 2020 roku został wybrany zwycięzcą konkursu na pomysł architektoniczny.

zw.lt

„Mamy w Wilnie wielu rozwijających się talentów lekkoatletycznych, którzy już wygrywają najlepsze mistrzostwa, ale w mieście jest naprawdę niewiele wysokiej jakości, nowoczesnych baz lekkoatletycznych. Celem tego projektu jest skorygowanie tej dysproporcji, a jednocześnie stworzenie infrastruktury, która jest harmonijnie zintegrowana z ogólną wizją miejską miasta” – mówi zastępca mera Wilna Valdas Benkunskas.

Maneż posiada sześciotorową bieżnię o długości 200 m, a także ośmiotorową bieżnię sprinterską o długości 60 m, sektory skoku wzwyż i skoku w dal oraz sektor triathlonu, sektor pchania piłek i strefę rozgrzewki na długi czas — rzuty włócznią i dyskiem. Na terenie kompleksu planowane jest również stworzenie różnych pomieszczeń pomocniczych — punktu medycznego, gabinetów dopingowych, gabinetów masażu, szatni, pomieszczeń dla pracowników oraz pomieszczeń dla komentatorów i dyrektorów zawodów. Aby zarządzać różnymi przepływami sportowców, widzów i personelu, projekt zaprojektuje oddzielne sposoby wejścia do budynku.

„To bardzo ciekawy i ważny projekt zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i urbanistyczno-architektonicznym. Działka znajduje się w ważnej lokalizacji, o złożonej bryle, z wyraźną rzeźbą terenu, a kontekst jest bardzo zróżnicowany zarówno pod względem przyrodniczym, urbanistycznym, jak i historycznym. Dlatego główną ideą architektoniczną jest odpowiednie reagowanie na kontekst poprzez opanowanie skali” – mówi o projekcie architekt Aurimas Syrus.


Baza sportowa ma zostać podzielona na różne strefy, które zostaną oddzielone korytarzami nawiązującymi do korytarzy zewnętrznych. Oczekuje się, że wizualnie zmniejszy to kubaturę budynku i zrówna skalę budynku z otaczającymi go walorami przyrodniczymi i architektonicznymi.

Planuje się, że budynek będzie otoczony trzema rodzajami przestrzeni publicznych. Po zachodniej stronie, przed ulicą Żirmunu, gdzie zaplanowano główne wejście do budynku, zaplanowano reprezentacyjną przestrzeń. W północnej części planowane jest ustawienie szału otoczonego naturą. A na wschód od działki zaplanowana zostanie otwarta przestrzeń wzdłuż rzeki. W okolicy oprócz miejsc parkingowych dla samochodów powstaną miejsca dla transportów alternatywnych, uwzględniające trendy w zakresie zrównoważonej mobilności.

„Na tym etapie projektu uruchamiamy timer ważnego i niezbędnego dla miasta obiektu sportowego. Specjaliści ds. zarządzania projektami i eksperci techniczni zostali zebrani, aby zapewnić realizację projektu, abyśmy z czasem mogli zaprosić wszystkich do świętowania rozpoczęcia budowy” – zauważa Saulius Barauskas, dyrektor Vilnius Development Company, kierownik projektu.

Prace projektowe areny lekkoatletycznej oceniono prawie 749 tys. w tym podatek od wartości dodanej. Oczekuje się, że projekt techniczny zostanie ukończony i pozwolenie na budowę zostanie wydane w 2023 roku, a sam obiekt powstanie do 2026 roku.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej