W środę na Litwie zostanie poddany przeglądowi system ostrzegania i informowania ludności

W całym kraju o 15:00 zostaną uruchomione syreny ostrzegawcze, poinformował Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa.

W środę na Litwie zostanie poddany przeglądowi system ostrzegania i informowania ludności

Kontrola syren zostanie przeprowadzona w ranach ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej na szczeblu państwa. Sprawdzana będzie gotowość systemu OC do reagowania na ewentualną awarię jądrową.

Podczas rzeczywistego zagrożenia czy też awarii, po usłyszeniu syren mieszkańcy powinni włączyć odbiornik telewizyjny lub radiowy i słuchać nadawanych informacji za pośrednictwem litewskiej telewizji, programu I i II litewskiego Radia oraz audycji radiowych FM-99.

O kontroli systemu ostrzegawczo-informacyjnego ludzie zostaną także poinformowani za pomocą SMS.

PODCASTY I GALERIE