Uczniowie i studenci nie wrócą jutro do szkół

3 stycznia kończą się ferie świąteczne, ale uczniowie i studenci nie powrócą do szkół. Rząd na swoim dzisiejszym posiedzeniu postanowił przedłużyć zdalne nauczanie do końca kwarantanny, czyli do końca stycznia.

zw.lt
Uczniowie i studenci nie wrócą jutro do szkół

BNS/Scanpix

Ale zgodnie z rekomendacjami ekspertów rządowych zasady te zostaną zaktualizowane w połowie stycznia z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Władze zapowiadają też wzmocnienie pomocy pedagogicznej, szczególnie dla maturzystów ale i dodatkowe zachęty finansowe dla pedagogów.

W styczniu edukacja na poziomie podstawowym i średnim będzie się dalej odbywać wyłącznie zdalnie, z wyjątkiem uczniów szkół specjalnych i klas specjalnych w szkołach ogólnokształcących w ramach programów edukacji specjalnej. Szkoły będą jednak musiały zapewnić spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa.

Od jutra na zdalne nauczanie przechodzą też klasy początkowe (1-4), których uczniowie do ferii uczyli się w szkołach. Samorządy jednak będą zobowiązane do całodziennej opieki i zapewnienia nauczania w szkołach dla dzieci rodziców, którzy z powodów zawodowych (jak. np. medycy, czy pracownicy służb mundurowych) nie mogą pozostać z dziećmi w domu.

Działalność kółek zainteresowań i inne zajęcia wychowania nieformalnego mogą odbywać się wyłącznie zdalnie. Jeśli będzie to niemożliwe, to taka działalność jest wstrzymywana.

Także kształcenie zawodowe i studia wyższe dalej odbywać się będą zdalnie. Wyjątkiem będą tylko praktyki zawodowe wymagające kontaktu fizycznego lub spotkania mające na celu ocenę kompetencji.

Od 1 stycznia. średnio 14 proc. wzrosną wynagrodzenia najsłabiej zarabiających wychowawców, nauczycieli muzyki czy akompaniatorów . Na ten cel przeznaczono 2,5 miliona euro. Od 1 stycznia. średnio 3,6 proc. wzrosną wynagrodzenia bibliotekarzy pracujących w placówkach oświatowych. Na ten cel przeznaczono 1,1 miliona euro.

PODCASTY I GALERIE